EQ-5D-5L

EQ-5D måler generell helse og helsereltatert livskvalitet. Måleverktøyet kan også benyttes til å beregne kost- nytte.

​Hva mål​​es

Generell helse og helserelatert livskvalitet. Kan også benyttes til å beregne kost-nytte.

Type i​​nstrument

Selvrapportert instrument (PROM)

Målgruppe/dia​​gnose

Generisk (ikke diagnosespesifikk)

Kort be​​skrivelse

Dette selvrapporterte spørreskjema består av fem enkle spørsmål til fem helsedomener som besvares på en fem-gradert ordinal skala (gange, personlig stell, dagligdagse gjøremål, smerte / ubehag og angst / depresjon). I tillegg skal en stående VAS-skala skåres for opplevd helsetilstand (0-100). Råskår på hvert spørsmål brukes for å vurdere pasientens funksjon i klinisk sammenheng. Dette kalles en Profilskår. Profilskår og VAS-skala kan ved repeterte målinger si noe om endring over tid i de ulike helsedomenene.

EQ-5D-5L kan også benyttes i helseøkonomiske analyser og det kan beregnes Cost/Qualy, en index for kvalitetsjusterte leveår (0-1). Index kan regnes ut på en index-kalkulator som er spesifikk for ulike land

http://www.euroqol.org/about-eq-5d/valuation-of-eq-5d/eq-5d-5l-value-sets.html

EuroQoL-gruppen som har utarbeidet og administrerer EQ-5D har laget en kort video som enkelt beskriver måleverktøyet

https://vimeo.com/366207839

Instrumentet finnes og i en versjon med 3-delt graderingsskala EQ-5D-3L, og det finnes en barne-versjon EQ-5D-Y, og det finnes egen Proxy-versjon hvor pårørende, eller helsepersonell fyller ut skjema for brukere som ikke selv kan fylle det ut, eksempelvis på grunn av redusert kognitiv funksjon

Anskaffelse (kostnad og/eller registreringsplikt):

Bruk av EQ-5D-5L krever registrering. Registreringsskjema fylles enkelt ut her:

https://euroqol.org/eq-5d-registration-form/

Klinisk bruk:

Det koster ikke noe å bruke EQ-5D-5L papirversjon, men for å få tilsendt Norsk versjon må man registrere seg som bruker via registreringsskjema over. Dette gjøres kun en gang og enheter/institutt etc kan registrere seg som en enhet. Opplever du lang responstid etter registrering (>1 uke) ber vi deg kontakte rkr@sunnaas.no

Forskningsprosjekt:

Det er i utgangspunktet også gratis bruk i forskning, men man må også her registrere bruk via skjema. Kostnad kan påløpe ved elektronisk versjon og om det er kommersielle interesser involvert.

Register:

Folkehelseinstituttet har nasjonal avtale om bruk av EQ-5D i nasjonale kvalitetsregister. Mer info om det her:

https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sporreskjemabanken/maleinstrumentet-eq-5d/

Aktuelle referanser for norsk oversettelse

EuroQol: health-related quality of life measurement. Valuations of health states by the general public in Norway. Nord E. Health Policy 1991.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10112299/

Repeatability, reliability, and concurrent validity of the scoliosis research society-22 questionnaire and EuroQol in patients with adolescent idiopathic scoliosis. Adobor RD, Rimeslatten S, Keller A, Brox JI. Spine (Phila Pa 1976 ) 2010.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20081517/

Comparison of utility measures and their relationship with other health status measures in 1041 patients with rheumatoid arthritis. Lillegraven S, Kristiansen IS, Kvien TK Ann Rheum Dis 2010.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20448285/

Reliability, validity and responsiveness of two multiattribute utility measures in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Stavem K Qual Life Res 1999

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10457737/

Folkehelseinstituttet jobber med utvikling av Norske normalverdier og index values.

EQ-5D-5L vil være første instrument som inngår i Det nasjonale kvalitetsregisteret innen rehabilitering.

https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/rehabiliteringsregisteret

 

 

Sist oppdatert 07.03.2024