Nye henvisningsforløp innen rehabilitering

Fem helseforetak i Helse Sør-Øst skal delta i en pilot for endrede henvisningsforløp innen rehabilitering. Hensikten er å teste ut om nye forløp vil bidra til et mer likeverdig og tilgjengelig rehabiliteringstilbud for befolkningen.

Publisert 02.04.2024

Denne nyheten er et utdrag av nyheten som først ble publisert på Helse Sør-Øst sine nettsider

Om piloten

Pasienter som søker rehabiliteringsopphold innenfor kategoriene langvarig muskel – og bløtdelssmerte og arbeidsrettet rehabilitering får rett til utredning av behandlings- og rehabiliteringsbehov i sitt lokale sykehus, før eventuell videre spesialisert rehabilitering. 

Først ut er Sykehuset i Vestfold, før samme pilot starter opp på Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Vestre Viken.

Målet med piloten

- Målet med disse pilotene er at helseforetakene vil få mer informasjon om pasienten som har et rehabiliteringsbehov, og at rehabiliteringstilbudet kan tilpasses bedre til pasientens behov. Dette er også et ledd i å forbedre samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt å tilby et mer likeverdig og tilgjengelig tilbud for befolkningen, ved at pasientene får tilbud på rett nivå til rett tid, sier fagdirektør Ulrich Spreng i Helse Sør-Øst RHF.

Regional koordinerende enhet (RKE) sin rolle

I piloten skal henvisningene fortsatt rettighetsvurderes av RKE. For henvisninger der det ikke kommer klart frem at pasienten har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, vil RKE tildele rett til helsehjelp i form av utredning i pasientens lokale helseforetak.

Nyhet om nye henvisningsforløp innen rehabilitering_HSØ