Dette skal du gjøre hvis brannalarmen går

Branninstruks

  • Møt ved lokal branntavle og lokaliser brannsted (bygg og romnummer).
  • Den første i situasjonen tar på gul vest, tar ledelsen og fordeler oppgaver.
  • Forsøk å slokke.
  • Redd liv uten å sette ditt eget i fare.
  • Varsle brannvesen 110.
  • Vurder behov for evakuering i samråd med nødetater.
  • Sørg for informasjon til pasienter, pårørende og ansatte.
Sist oppdatert 06.12.2023