HELSENORGE

Telelogoped

Sunnaas sykehus HF gjennomfører for tiden et innovasjonsprosjekt om telelogopedi der målet er utvikle en bærekraftig tjenestemodell på logopedi på avstand som kan settes i drift.

Bakgrunn

Sunnas sykehus har siden 2012 jobbet med å utvikle løsningen i form av utprøvings- og forskningsprosjekter (språktrening rett hjem). Dette har gjort at vi har utstrakt erfaring med tjenesten i prosjektform og påvist nytteeffekt for pasienten. Modellen vi har jobbet med tar for seg en synkron telerehabiliteringsløsning, dvs. språktrening ved logoped til afasirammet per videokonferanse.

Mål

Målsetting i det nåværende prosjektet er få tjenesten over fra prosjekt til en modell for vanlig drift.

I løpet av 2021 skal vi

 • utvikle, utprøve og levere en bærekraftig tjenestemodell for telemedisinsk språktrening ved afasi
 • se på barrierer for å få tjenesten fra prosjekt over til klinisk drift, noen fokusområder vil være helselogistikk, bærekraftighet og del av et helhetlig hjemmesykehus
 • se og utvikle modellen i sammenheng med andre utviklinger, både på Sunnaas sykehus, regionalt og nasjonalt
 • utprøve modellen i et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Afasiforbundet i Norge, Norsk Logopedlag lokallag Østfold, Statped, Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune, Universitetet i Oslo, tjenestedesigner og eventuelt teknisk konsulent

Prosjektsammensetning

Prosjekteier

Sveinung Tornås, innovasjonssjef Sunnaas sykehus

Prosjektleder

Sonja Erlenkamp, innovasjonsrådgiver Sunnaas sykehus

Prosjektkoordinator

Iselin Partee, logoped Sunnaas sykehus

Referansegruppen

Ledes av Frank Becker, klinikkoverlege Sunnaas sykehus og består av representanter fra alle samarbeidspartnere:

 • Sunnaas sykehus
 • Afasiforbundet i Norge
 • Norsk Logopedlag lokallag Østfold
 • Statped
 • Sykehuset Østfold
 • Indre Østfold kommune
 • Universitetet i Oslo
 • tjenestedesigner
 • eventuelt teknisk konsulent
Fant du det du lette etter?