Mobil arbeidsflate

Sunnaas sykehus HF har en helhetlig satsning på mobil arbeidsflate i sykehuset for å etablere nye tjenester og applikasjoner for ansatte og pasienter.

​Satsningen på mobil arbeidsflate er en viktig del av arbeidet med å digitalisere både behandlingstilbud til pasienter, dialog med pårørende og arbeidsprosessene for ansatte. 

Målsettingen med arbeidet innen mobil arbeidsflate er å skape et helhetlig arbeidsverktøy som: 

 • ​erstatter mye av dagens bruk av PC 
 • er tilgjengelig der den ansatte løser sine arbeidsoppgaver 
 • forenkler arbeidsprosesser og effektivisere arbeidshverdagen
 • forenkler dialog og kommunikasjon med pasienter og pårørende

I satsningen på mobil arbeidsflate har sykehuset ulike delprosjekter og aktiviteter som utgjør den helhetlige satsningen for sykehuset. 

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Geir Ove Karlsson

IKT-rådgiver: Bjørn Kleven​

Sykehuspartner skal etablere en tjeneste som tilbyr helseforetakene mobile enheter til støtte i pasientbehandlingen og den ansattes arbeidsflyt ved helseforetaket og muliggjør leveranse av mobilapplikasjoner fra Helse Sør-Østs infrastruktur på disse. Sunnaas Sykehus er med som pilot av helseforetakene for denne etableringen. 

​​Forretningstjenesten innebærer

 • ​​Etablering av produktpakker og mobilapplikasjoner
 • Bestilling av mobile enheter og tilleggsutstyr
 • Sentral og lokal forvaltning, og livssyklushåndtering​

Gjennom utvikling av mobil arbeidsflate som et helhetlig arbeidsverktøy er det behov for å utvikle og tilpasse nye funksjoner og tjenester. Dette baserer seg på kontinuerlig behovskartlegging og sluttbrukere i sykehuset. ​Eksempler på aktiviteter for nye tjenester og funksjoner:

Dokkingstasjon for mobile enheter og ekstern arbeidsflate

For å kunne erstatte mye av dagens bruk av PC i sykehuset med mobile enheter er det behov for en smidig løsning for dokking av den mobile enheten. Dette innebærer både en teknisk løsning for å bruke ekstern skjerm, tastatur, mus og andre enheter til telefonen, samt tilrettelegge de mobile enhetene med rett konfigurasjon. Foreløpig vil ikke alle applikasjoner og programvare som er tilgjengelig på en PC være tilgjengelig på mobile enheter. Prosjektet jobber derfor med å kunne bruke ekstern arbeidsflate gjennom en Citrix-løsning på mobile enheter. Dette vil gjøre at sluttbrukere vil få tilgang til en lik arbeidsflate som ved bruk av PC på sikt-plattformen for Helse Sør-Øst.

Illustrasjonsbilde dockingstasjon

Illustrasjonsbilde dockingstasjon

​​Tilrettelegging av nye mobilapplikasjoner

Gjennom en kontinuerlig behovskartlegging i sykehuset og med sluttbrukere, jobber prosjektet i samarbeid med Sykehuspartner for å tilrettelegge for nye applikasjoner på de mobile enhetene. Målet er å få på plass de mobilapplikasjoner som utgjør en gevinst med å ha det tilgjengelig for sluttbrukere uavhengig av stasjonære arbeidsstasjoner. Eksempler på dette er applikasjoner for å melde behov til servicefunksjoner, oppslagsverk, mottak av data fra MTU etc. ​

Nimble er en mobil klinisk løsning som gjør at det tverrfaglige teamet kan dokumentere og hente ut informasjon om pasienten rett på mobilen. Løsningen er blant annet integrert med sykehusets journalsystem for å gi en sømløs opplevelse. Personalet kan også kommunisere med hverandre gjennom meldinger, legge inn bilder og fylle inn skjemaer.

Illustrasjonsbilde Nimble clinic

Illustrasjonsbilde Nimble clinic

​​Mål/hensikt

 • ​Økt kvalitet og pasientsikkerhet (bedre kvalitet på dokumentasjon, økt sikkerhet gjennom lettere tilgang til pasientinfo, bedre oversikt over kritisk info).
 • Effektivisering (mindre tid til dokumentasjon, mer tid til pasienter, raskere/enklere kommunikasjon med personalet).

 • Forbedring av arbeidsmiljø (mindre unødvendig gange, økt mulighet for ferdigstilling av oppgaver, tettere samarbeid).

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Diffia og Sykehuspartner.

Nimble ble startet i 2018 og er nå innført i fem av åtte avdelinger. Erfaringene så lang er veldig gode, og vi har sett umiddelbar gevinst spesielt på informasjonsflyten i de tverrfaglige teamene.

Nimble Homewards er en løsning for digital hjemmeoppfølging, der pasienter får tilgang til en egen applikasjon, Nimble People. Gjennom denne løsningen kan pasienten selv gjøre egenregistreringer, fylle ut selvrapporteringsskjemaer og ha kommunikasjon med helsepersonell på sykehuset. Løsningen er planlagt innført på Sunnaas første halvår 2023 og skal tas i bruk for pasienten både før, under og etter opphold på sykehuset. 

​​Rett pasient til rett tid

«Rett pasient til rett tid» er et prosjekt på avdeling for oppfølging av ryggmargsskade der pasienten kan gi selvrapportering på egen tilstand og funksjon ved hjelp av løsningen Nimble Homewards. Dette skal danne grunnlag for helsepersonell til å vurdere hvilket type tilbud pasienten har behov for, og til hvilken tid pasienten har behov for tilbudet.

Målene for prosjektet

 • ​Pasienten får økt innsikt i egen situasjon og behov
 • Helsepersonell er bedre forberedt når tilbudet skal gjennomføres
 • Kortere venteliste på oppfølgingstilbudene for ryggmargsskadde


Mobil arbeidsflate-film

 


Sist oppdatert 13.01.2023