HELSENORGE

Nye tjenester på mobil arbeidsflate

I satsningen på mobiltelefoner som arbeidsverktøy skal prosjektet ivareta etablering av lokal forvaltningsmodell, vurdere og prioritere behov for nye tjenester, system for opplæring og gevinstrealisering av nye tjenester på mobil. 

Som en del av prosjektet deltar sykehuset i et pilotprosjekt med Sykehuspartner for opprettelse av driftsmodell av mobil arbeidsflate på helseforetak. Dette ivaretar administrering av mobiltelfonene som i dag brukes som arbeidsenheter i klinikken til blant annet Nimble.

Les mer om Nimble Basic - mobil klinisk løsning

He​nsikt og formål

Hensikten med prosjektet som helhet er å gi ansatte et mobilt arbeidsverktøy som gjør arbeidshverdagen lettere med større tilgjengelighet på informasjon og funksjoner uavhengig av plassering på sykehuset. 

Formålet er å systematisere innføring og utvikling tjenester og funksjonalitet på mobile enheter i Sunnaas sykehus HF. I dette ligger et potensial for å erstatte PC-er med mobile enheter (mobiltelefoner), der dette gir effekt i forhold til mobilitet for sluttbruker.

​St​atus og bruk

Bruk av mobil arbeidsflate i sykehuset er fortsatt i en tidlig fase, men jobben som nå gjøres med Sykehuspartner legger et godt grunnlag for videre utvikling i prosjektet. 

I dag benyttes mobile enheter med blant annet Nimble på avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade, avdeling for oppfølging av ryggmargsskade, avdeling for ryggmargsskade, avdeling for traumatisk hjerneskade og avdeling for hjernelsag. I tiden fremover vil prosjektet fokusere på å få frem flere behov for tjenester og funksjoner for de mobile enhetene fra sluttbrukere i klinikken, samt oppstart av mobile arbeidsenheter på resterende kliniske avdelinger. 

 


​​Tidspl​​an

Fra 1.11.2021 til 31.12.2022.

Orga​​nisering

Prosjek​​​t​​eier 

Teknologisjef Hans Kristian Skara

Sty​​​ringsgruppe

  • ​Leder kompetanseenhet Allan Jørgensen
  • Innovasjonssjef Sveinung Tornås
  • Teknologisjef Hans Kristian Skara

Prosj​​​ektleder 

Innovasjonsrådgiver Geir Ove Karlsson

Pros​jektgruppe 

  • ​IKT-rådgiver Bjørn Kleven
  • Systemansvarlig Dips Kristoffer Börebeck
  • Bestillingskoordinator Tina Berglie

Prosjekt​partnere

Sykehuspartner​Fant du det du lette etter?