Nimble Basic - mobil klinisk løsning

Nimble er en mobil klinisk løsning som gjør at det tverrfaglige teamet kan dokumentere og hente ut informasjon om pasienten rett på mobilen. Løsningen er blant annet integrert med sykehusets journalsystem for å gi en sømløs opplevelse. Personalet kan også kommunisere med hverandre gjennom meldinger, legge inn bilder og fylle inn skjemaer.

Kliniker holder mobiltelefon i hånden ved pasientseng

Mål/hensikt

 • Økt kvalitet og pasientsikkerhet (bedre kvalitet på dokumentasjon, økt sikkerhet gjennom letter tilgang til pasientinfo, bedre oversikt over kritisk info).
 • Effektivisering (mindre tid til dokumentasjon, mer tid til pasienter, raskere/enklere kommunikasjon med personalet).
 • Forbedring av arbeidsmiljø (mindre unødvendig gange, økt mulighet for ferdigstilling av oppgaver, tettere samarbeid).

Om prosjektet

​Prosjektet er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Diffia, C3 og Sykehuspartner.

Nimble ble startet i 2018 og er nå fullimplementert i avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Erfaringene så lang er veldig gode, og vi har sett umiddelbar gevinst spesielt på sårjournal.

Klinikkledelsen har vedtatt en eskaleringsplan for samtlige kliniske avdelinger med inneliggende pasienter. Planen er at vi er ferdig implementert alle avdelinger innen 15.11.21. I løpet av høsten 2021 antas det at Nimble også er integrert med Metavision.

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lisbeth Enger, enhetsleder legene i klinikk, Sunnaas sykehus

Prosjekteier

Geir Ove Karlsson, Konstituert ​​direktør for teknologi, digitalisering og tjenesteinnovasjon, Sunnaas sykehus

Prosjektgruppe Sunnaas sykehus

 • Bjørn Kleven
 • Geir Ove Karlsson
 • Lene Mosberg
 • Sonja Erlenkamp
 • Anne Karine Dihle
 • Bente Knutsmoen
 • Anne Merethe Driveklepp
 • Hans Kristian Skara

Samarbeidspartnere

 • Diffia
 • C3
 • Sykehuspartner
Sist oppdatert 13.01.2023