Nimble Basic - mobil klinisk løsning

Nimble er en mobil klinisk løsning som gjør at sykepleiere, leger og terapeuter kan dokumentere og hente ut informasjon om pasienten rett på mobilen. Løsningen er blant annet integrert med sykehusets journalsystem for å gi en sømløs opplevelse. Personalet kan også kommunisere med hverandre gjennom meldinger, legge inn bilder og fylle inn skjemaer.

Kliniker holder mobiltelefon i hånden ved pasientseng

Mål/hensikt

 • Effektivisering (mindre tid til dokumentasjon, mer tid til pasienter, raskere/enklere kommunikasjon med personalet).
 • Økt kvalitet og pasientsikkerhet (bedre kvalitet på dokumentasjon, økt sikkerhet gjennom letter tilgang til pasientinfo, bedre oversikt over kritisk info).
 • Forbedring av arbeidsmiljø (mindre unødvendig gange, økt mulighet for ferdigstilling av oppgaver, tettere samarbeid).

Om prosjektet

​Prosjektet er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Diffia, C3 og Sykehuspartner.

Prosjektet ble startet i 2018, og Nimble er tatt i bruk i avdeling for slag og avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Andre avdelinger på sykehuset vil få ta i bruk Nimble utover i 2021.

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lisbeth Enger, enhetsleder legene i klinikk, Sunnaas sykehus

Prosjekteier

Sveinung Tornås, innovasjonssjef, Sunnaas sykehus

Prosjektgruppe Sunnaas sykehus

 • Bjørn Kleven
 • Geir Ove Karlsson
 • Lene Mosberg
 • Sonja Erlenkamp
 • Anne Karine Dihle
 • Bente Knutsmoen
 • Anne Merethe Driveklepp
 • Hans Kristian Skara

Samarbeidspartnere

 • Diffia
 • C3
 • Sykehuspartner
Fant du det du lette etter?