Mobil bevegelsesanalyse

Det er behov for å kunne gjøre nøyaktig bevegelsesanalyse på en enkel måte utenfor laboratoriene. Dette prosjektet skal utvikle en løsning for bærbare enheter.

Prosjektet er avsluttet.

Målet med prosjektet er å legge et grunnlag for å kunne koble sammen sensorteknologi for monitorering av bevegelse og mobil teknologi til et trenings-, analyse- og kommunikasjonshjelpemiddel. Ønsket sluttprodukt er en løsning, muligens en app, for bærbare enheter som kan brukes i ulike miljø. Løsningen har som mål å føre til økt selvstendighet for pasienter/brukere ved egentrening og enklere avstandsoppfølging fra helsepersonell.

Bevegelsesanalyse ligger til grunn for både undersøkelse, behandling, evaluering og planlegging av tiltak i helsevesenet. Presis bevegelsesanalyse utføres i dag i bevegelseslaboratorier på enkelte institusjoner. Det er behov for å kunne gjøre nøyaktig bevegelsesanalyse på en enklere måte- også utenfor laboratoriene. På sikt er også enklere kommunikasjon med og rundt bruker om testing og øvelser ønskelig, samt enklere utføring av, monitorering av og veiledning rundt egentreningsøvelser.

Fakta om prosjektet

Prosjektleder

​Marit Olsen, spesialfysioterapeut​

Prosjektmedarbeidere

 • Bevegelsesviter Elise Klæbo Vonstad.
 • Brukerkonsulentene Gunhild Bottolfsen, Jan Fredrik Schwencke og Marianne de Bruyn Lundby.
 • Bevegelsesviter Inger Helene Hamborg.
 • Fysioterapeutene Kristina Schmidt Pedersen, Marit Eline Spørck, Tone Merete Bråtteng og Wiebke Höfers.

Samarbeidpartnere

Mange samarbeidspartnere har vært involvert i prosjektet til nå, blant andre brukerorganisasjonene

 • Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) 
 • Landsforeningen for slagrammede.

Viktige aktører ved utvikling av en prototype har vært

 • Sykehuspartner
 • Universitetet i Oslo
 • IBM 
 • Inonit

Vi ser nå etter potensielle samarbeidspartnere for videreutvikling av Mobil bevegelse-prosjektet. Vi ser på videreføringsmuligheter i samarbeid med aktuelle kommersielle aktører, offentlige aktører og FoU-miljø og har søkt om forskningsmidler fra Norges Forskningsråd for å knytte forskning til prosjektet.

Presentasjon av prosjektet

Konseptet og prototypen har vært presentert i ulike fora både innen- og utenlands, blant annet under EHiN- Nasjonal konferanse for e-helse, høsten 2015, Cutting Edge-festivalen under Oslo Innovation Week og Nasjonal konferanse om velferdsteknologi i Oslo i desember 2015. Det ble også presentert under konferansen REHAB 2016 i Trondheim og under Business Connect konferansen i Las Vegas i februar samme år.

Finansieringskilde

 • Helse Sør-Øst ved brukerstyrte innovasjonsmidler.
 • Interne innovasjonsmidler fra Sunnaas sykehus.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om prosjektet?
Ta kontakt med Geir Ove Karlsson, innovasjonssjef Sunnaas sykehus

Sist oppdatert 12.12.2022