Studentprosjekt

MAST – Measuring arm support during treadmill walking

Målet med MAST-prosjektet er å utvikle en vektsensor som kan festes på (begge) håndtakene til en tredemølle. Vektsensoren måler hvor mye vekt en person avlastes gjennom armbruk på håndtakene, under gange på tredemølle.

Bakgrunn

En student ved Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU), fakultet for realfag og teknologi kontaktet innovasjonsenheten på Sunnaas sykehus med forespørsel om de kunne bidra med å utvikle en løsning som hadde en klinisk verdi på sykehuset.

Innovasjonsenheten ga studentene flere alternativer, og studentene valgte et prosjekt som har blitt initiert av ansatte på klinisk fysiologisk laboratorium (idéhaver). Prosjektet ble døpt «MAST-prosjekt», som står for Measuring ArmSupport during Treadmill walking. 

Gjennomføring

I samarbeid med klinisk fysiologisk laboratorium har studentene utviklet en vektsensor prototyp som kan måle hvor mye vekt en person avlaster med armene under gange på tredemølle. Løsningen kan være et nyttig verktøy for helsepersonell som trener eller tester pasienter på tredemølle.

Under en treningsøkt kan vektsensoren som er tilkoblet et display gi tilbakemelding direkte til brukeren eller terapeut/testleder (biofeedback) gjennom lyssignaler (grønn/gul/rødt) for å kunne gjøre en bedre vurdering avgangfunksjonen på tredemølle. Vektsensoren kan anvendes av brukere på rehabiliteringsinstitusjoner, fysikalsk institutt, eldrehjem og treningssentre.

Veien videre

En velfungerende prototype har blitt utviklet sammen med en detaljert teknisk rapport. Dette er et godt utgangspunkt til neste fase i prosjektet hvor prototypen skal valideres og testes ut på pasienter. Søknad om eksterne midler skal sendes inn i løpet av desember.

Prosjektdeltakere

MAST-prosjektet er et samarbeid mellom klinisk fysiologisk laboratorium, innovasjonsenheten og NMBU.

Studenter NMBU

  • Patrick Bickenbach
  • Maria Sol Helvig
  • Hågen Toverud

Prosjektmedarbeidere Sunnaas sykehus

  • Espen I. Bengtson, ingeniør, klinisk fysiologisk laboratorium
  • Eivind Lundgaard, spesialfysioterapeut, klinisk fysiologisk laboratorium

Prosjektleder

Matthijs Wouda, leder for klinisk fysiologisk laboratorium, Sunnaas sykehus

Prosjekteier

Geir Ove Karlsson, konstituert ​​direktør for teknologi, digitalisering og tjenesteinnovasjon.

Sist oppdatert 12.12.2022