Kroppsnært tøy til forebygging av trykksår

Det finnes per dags dato ikke kommersielt tilgjengelig undertøy med trykksårforebyggende egenskaper for personer med risiko for å utvikle trykksår. Brukersentrert produktutvikling av trykkavlastende hjelpemidler, er et behov som hittil ikke har vært dekket for denne gruppen. Innovasjonsavdelingen ved Sunnaas sykehus HF har derfor samarbeidet med brukere, Helse Sør Øst, og kommersielle aktører i å utvikle et slikt produkt.

Diagram
Skisse av trykkforebyggende undertøy.

Oppsummering

Intermittent mild negative pressure applied to the lower limb in patients with spinal cord injury and chronic lower limb ulcers: a crossover pilot study

Det unike med ideen var integrasjon av innovative trykkavlastende og støtbeskyttende materialer i kroppsnært tøy. Prototypskissen kombinerte brukertilpasset design og smartmaterialer, som kunne etterleve fysiologiske krav for forebygging av trykkskader.

Prototypen ble trinnvis utviklet, med aktiv brukermedvirkning i hvert trinn. Det ble utført gjentatte trykkmålingstester i utviklingsfasen, samt av den endelige prototypen.

Bildet viser en trykkmålingsktest (skanning)
Bildet til venstre viser trykkmålingstest av setet til testdeltaker 2, med refereanseundertøy, egen rullestolpute og ytterbukse. Bildet vil høyre viser tilsvarende trykkmålingstest med prototypeundertøyet.

Preliminære beregninger viser at prototypeundertøyet gir en gjennomsnittlig trykkreduksjon på 20% når det sammenlignes med referanseundertøyet. I enkelttilfeller vises det en trykkreduksjon på opptil 55% når prototypeundertøyet sammelignes med referanseundertøyet.

Resultatene er svært lovende. Prototypen viser god trykkskadeforebyggende effekt. Utviklingsperioden er nå avsluttet, og det jobbes med finansieringsløsninger for å få satt prototypen i produksjon.

Prosjektsammensetning

Prosjektleder

 • Maria Suong Tjønnås, Sintef
 • Ingebjørg Irgens, overlege Sunnaas sykehus

Prosjektmedarbeidere

 • Unn Svarverud, spesialergoterapeut Sunnaas sykehus
 • Sveinung Tornås, innovasjonssjef Sunnaas sykehus
 • Brukerkonsulenter og brukere ved Sunnaas sykehus

Samarbeidspartnere

 • Sintef
 • Protex
 • Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS)
 • HAU
 • St. Olavs Hospital

Finansieringskilde

 • Innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst
Sist oppdatert 30.10.2023