Klinisk utprøvingsstudie av den automatiserte trykkfordelende vendemadrassen Tidewave

I 2019 startet en dialog mellom firmaet Tidewave og Sunnaas sykehus om å gjøre en klinisk utprøving av den dynamiske luftmadrassen «Tidewave». Dette en dynamisk luftmadrass som automatisk snur pasienten fra side til side. En snuing til maksimalt 30 graders leie gjennomføres i løpet av 20 til 60 minutter.

Person liggende på madrass en annen person med instrument sitter ved siden av
Luftmadrassen Tidewave

Prosjektet er et testbedsamarbeid, og utprøvingen finansieres av firmaet.

Om testbedsamarbeid

​Forventninger om økt samarbeid mellom helsenæringen og den offentlige helse- og omsorgstjenesten (Helsenæringsmeldingen) har medført at Sunnaas sykehus mottar stadig flere henvendelser fra næringslivet. For å gjøre det enklere for firmaene som tar kontakt, men også for at sykehuset skal klare å håndtere en økende mengde forespørsler, har sykehuset systematisert arbeidet rundt henvendelsene. Dette har resultert i konseptet «Testbed».

Med «Testbed» mener vi hvordan sykehuset samarbeider med ulike aktører fra næringslivet rundt testing og utvikling av produkter, tjenester eller løsninger. I tett samarbeid med forskningsavdelingen gjennomføres også kliniske studier eller multisenterstudier. ​​

Pasienter med ryggmargskade har økt risiko for følgetilstander på grunn av endret hudfølelse og redusert/manglende viljestyrt muskelaktivitet. Forebygging av trykksår, spasmer og smerte er en viktig del av det livslange rehabiliteringstilbudet.

Sykehusets pasientgrupper vurderes som potensielle brukere av vendemadrassen, og følgelig er det viktig å undersøke og kvalitetssikre bruk og nytte av madrassen.

Tidewave madrassen sammenliknes med trykkluftmadrassen CuroCell 4 AD med hensyn til utvikling av trykkmerker, funksjonalitet, opplevd søvnkvalitet, støy, smerter, spasmer samt ressursbruk i sykepleietjenesten.

Gjennomføring

I april 2021 ble det gjennomført en feasability studie før oppstart av studien i oktober det samme året. Studien foregår ved avdeling for ryggmargsskade og avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade.

Per 1. august 2022 er det inkludert fem personer.

Prosjektsammensetning

Prosjekte​ier

Kathi Sørvig, klinikksjef

Prosj​ektleder

Ingebjørg Irgens​,​ overlege​​

Prosjektgruppe

  • Tina Kopseng, ergoterapispesialist MSc
  • Anne Birgitte Flaaten, spesialfysioterapeut
  • Anne Riisøen Selsjord, spesialsykepleier MSc​
  • Jeanine Paulsboe, sykepleier​
  • Sarah Amey Pedersen, hjelpepleier​
  • Sophie Karlsen Doverby, spesialsykepleier​
  • Anne Innerdal, hjelpepleier​
  • Gunhild Bottolfsen, erfaringskonsulent​
  • Lene Mosberg, testbedkoordinator MSc
Sist oppdatert 12.12.2022