HELSENORGE

Klinisk utprøvingsstudie av den automatiserte trykkfordelende vendemadrassen Tidewave

I 2019 startet en dialog mellom firmaet Tidewave og Sunnaas sykehus om å gjøre en klinisk utprøving av den dynamiske luftmadrassen «Tidewave». Dette en dynamisk luftmadrass som automatisk snur pasienten fra side til side. En snuing til maksimalt 30 graders leie gjennomføres i løpet av 20 til 60 minutter.

Person liggende på madrass en annen person med instrument sitter ved siden av

Luftmadrassen Tidewave

Prosjektet er et testbedsamarbeid, og utprøvingen finansieres av firmaet.

Pasienter med ryggmargskade har økt risiko for følgetilstander på grunn av endret hudfølelse og redusert/manglende viljestyrt muskelaktivitet. Forebygging av trykksår, spasmer og smerte er en viktig del av det livslange rehabiliteringstilbudet.

Sykehusets pasientgrupper vurderes som potensielle brukere av vendemadrassen, og følgelig er det viktig å undersøke og kvalitetssikre bruk og nytte av madrassen.

Tidewave madrassen sammenliknes med trykkluftmadrassen CuroCell 4 AD med hensyn til utvikling av trykkmerker, funksjonalitet, opplevd søvnkvalitet, støy, smerter, spasmer samt ressursbruk i sykepleietjenesten.

Gjennomføring

Utprøvingen skal foregå ved avdeling for ryggmargsskade og avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. En feasability studie gjennomføres i april 2021 for å vurdere gjennomføringsevnene til den planlagte utprøvingen. Utprøvingen er planlagt å starte i september 2021.

Prosjektsammensetning

Prosjekteier

Kathi Sørvig, klinikksjef

Prosjektleder

Laila Skogstad, fagsjef sykepleie

Prosjektgruppe

  • Lene Mosberg, testbedkoordinator
  • Ingebjørg Irgens, overlege
  • Philip Bilberg, sykepleier
  • Tina Kopseng, spesialergoterapeut
  • Gunhild Bottolfsen, erfaringskonsulent
Fant du det du lette etter?