ArmRobotikk i Slagrehabilitering (ARIS)

Prosjekt for å utvikle en retningslinje for bruk av robottrening for arm og håndfunksjon for pasienter med hjerneslag.

Pasient bruker håndrobot for å spille dataspill. Terapeut hjelper til

Mål/hensikt

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en retningslinje for bruk av robottrening for arm- og håndfunksjon for pasienter med hjerneslag, og dermed gjøre denne treningsformen lettere tilgjengelig for helsepersonell og brukere som kan ha nytte av det.

Om prosjektet

Det skal utarbeides en treningsprotokoll basert på eksisterende litteratur om robottrening for brukere med hjerneslag. Protokollen skal prøves ut på 30 pasienter som er på Sunnaas sykehus til rehabilitering etter hjerneslag i perioden mai 2021 - mai 2022.

Utprøvingen skal evaluere gjennomførbarheten av slik trening med fokus på oppmøte, antall korrekt utførte treningsøkter, og optimal treningsvarighet for den enkelte deltaker. I tillegg skal det undersøkes om treningen og testene oppleves som relevante av brukere og behandlere.

Det skal gjennomføres strukturerte dybdeintervjuer med pasientene og deres terapeuter for å kartlegge erfaringer med treningsprotokollen fra både brukers og terapeuts perspektiv.

Retningslinjen skal formidles på internettsiden til Sunnaas sykehus, presenteres på relevante kongresser og seminar og i tillegg skal det arrangeres et kurs i bruk av robotikk i rehabilitering, i regi av Sunnaas sykehus.

Prosjektsammensetning

Prosjektleder

Linda Sørensen, leder teknologisk intervensjonssenter og spesialergoterapeut, Sunnaas sykehus

Prosjekteier

Tommy Skar, LHL hjerneslag

Prosjektgruppen ved Sunnas Sykehus

Matthijs Wouda, leder for klinisk fysiologisk laboratorium
​Cilie Åsberg, spesialergoterapeut

Samarbeidspartnere

LHL hjerneslag

Sist oppdatert 12.12.2022