Exergame-prosjektet

Treningsintensitet ved exergaming hos rullestolavhengige personer med ryggmargsskade

I Exergame-prosjektet undersøker vi om rullestolavhengige personer med ryggmargskade er i stand til å gjennomføre skjermbaserte treningsspill (exergame) i 45 minutter og om det utføres med en treningsintensitet som kan gi en helsegevinst.

Bakgrunn

Personer med ryggmargskade (RMS) er ofte mindre aktiv og i redusert fysisk form sammenlignet med friske personer, som medfører økt risiko for livsstilssykdommer. Treningsanbefalinger som er spesielt utviklet for personer med ryggmargskade tilsier at for å øke eller vedlikeholde kondisjonsnivået bør personer med RMS trene minst 20 minutter på moderat til høy intensitet to ganger i uken. For personer som er rullestolavhengig er det spesielt utfordrende å finne en passende aktivitet eller treningsform for å øke eller vedlikeholde kondisjonsnivået.

Exergaming er skjermbaserte treningsspill som styres ved bruk av en eller flere store muskelgrupper. Kommersielle dataspill er relativt billig, lett tilgjengelig og kan spilles hjemme, alene eller med flere. Exergaming kan være en passende aktivitet/treningsform for rullestolavhengige personer med RMS. Det er imidlertid ukjent om treningsintensiteten under exergaming er tilstrekkelig til å kunne forvente en effekt på kondisjonsnivå (eller helsegevinst), for denne pasientgruppen.

Gjennomføring

Tverrsnittstudie med 24 rullestolavhengige (voksne) personer med ryggmargskade, der det har gått minst ett år siden skade oppsto.

  • Deltakere gjennomfører først en maksimal belastningstest på armsykkel, med måling av oksygenopptak (energiforbruk) og hjertefrekvens.
  • Dagen etter prøver deltakerne ut tre skjermbaserte dataspill (exergames) på forskjellige spillkonsoller: Fruit Ninja (X-box Kinect), Boxing (Nintendo Wii), BoxVR (Oculus Rift VR-briller). 
  • To til tre dager etter første testen måles oksygenopptak og hjertefrekvens, under 45 minutter exergaming (15 minutter per spill).

Datainnsamling ble ferdigstilt i 2020. Resultatene forelå våren 2021, og publikasjon er nå under utarbeidelse. Alle testene har blitt gjennomført på klinisk fysiologisk laboratorium, på Sunnaas sykehus.

Person i rullestol spiller Nintendo Wii med tilkoblede måleinstrumenter på hodet

Testene ble utført på klinisk-fysiologisk laboratorium på Sunnaas sykehus.

Mål

Målet med studien er å finne ut om rullestolavhengige personer med ryggmargsskade er i stand til oppnå en moderat treningsintensitet (≥ 50% av det maksimale oksygenopptaket (VO2peak), noe som tilsvarer omtrent 70 % av det maksimale hjertefrekvens) under exergaming.

Resultatene fra denne studien vil kunne være med på å danne grunnlaget for en planlagt intervensjonsstudie på treningseffekt av exergaming i rullestolavhengige pasientpopulasjoner.

Prosjektdeltakere

Prosjektet ble initiert på klinisk fysiologisk laboratorium (forskningsavdelingen ved Sunnaas sykehus) og gjennomføres i samarbeid med avdeling for oppfølging (Sunnaas sykehus) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

  • Jon-Arve Gaupseth, fysioterapeut, Sunnaas sykehus
  • Espen A. Brembo, førsteamanunensis (ph.d.), USN
  • Matthijs F. Wouda, fysioterapeut/bevegelsesviter (ph.d.), Sunnaas sykehus
  • Espen I. Bengtson, bevegelsesviter (MSc), Sunnaas sykehus
  • Eivind Lundgaard, fysioterapeut (MSc), Sunnaas sykehus
  • Truls Johansen, ergoterapeut (MSc), Sunnaas sykehus
Sist oppdatert 02.03.2023