En kvalitativ studie om virtuell sosial deltakelse hos personer med ryggmargsskade

Står deltakelsen på spill?

Prosjektet skal undersøke hvordan dataspill benyttes for å opprettholde eller skape sosial deltakelse blant personer med ryggmargsskade.

Sosiale relasjoner er en essensiell komponent for god helse og velvære. Personer med ryggmargsskade kan oppleve at sosial deltakelsen kan påvirkes av ulike faktorer, blant annet nedsatt mobilitet, trykksår og manglende fysiske tilrettelegging i samfunnet. Koronapandemien snudde i tillegg alles hverdag på hodet, vi ble bedt om å trekke oss tilbake og leve en skjermet tilværelse.

Det er ikke nødvendig at du som deltaker i prosjektet har opplevd disse utfordringene, da vi ønsker innsikt i hvilke erfaringer du generelt har knyttet til dataspill som verktøy for sosial deltakelse.

Bakgrunnen for prosjektet bygger på tidligere pasienters erfaringer med bruk av dataspill som verktøy for å være sosial med venner selv om man ikke sitter i samme rom.

Om studiet

Studiets formål er å få økt innsikt i hvordan personer med ryggmargskade opplever å bruke dataspill som verktøy for sosial deltakelse. For å besvare vårt forskningsspørsmål ønsker vi å tilegne oss kunnskap om erfaringer, opplevelser, tanker, forventninger, motiver og holdninger knyttet til forskningstemaet.

Prosjektet utarbeidet i samarbeid med veiledere ved Sunnaas sykehus og er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD).

Datainnsamling er avsluttet, og publikasjon under utarbedelse​.

Kontaktinfo

Ragnhild Nilsen, spesialergoterapeut, MPhil, ragnhild.nilsen@sunnaas.no
Truls Johansen, ergoterapispesialist, MPhil, truls.johansen@sunnaas.no

Sist oppdatert 02.03.2023