En kvalitativ studie om virtuell sosial deltakelse hos personer med ryggmargsskade

Står deltakelsen på spill?

Sosiale relasjoner er en essensiell komponent for god helse og velvære. Personer med ryggmargsskade kan oppleve at sosial deltakelsen kan påvirkes av ulike faktorer, blant annet nedsatt mobilitet, trykksår og manglende fysiske tilrettelegging i samfunnet. Koronapandemien snudde i tillegg alles hverdag på hodet, vi ble bedt om å trekke oss tilbake og leve en skjermet tilværelse.

Det er ikke nødvendig at du som deltaker i prosjektet har opplevd disse utfordringene, da vi ønsker innsikt i hvilke erfaringer du generelt har knyttet til dataspill som verktøy for sosial deltakelse.

Bakgrunnen for prosjektet bygger på tidligere pasienters erfaringer med bruk av dataspill som verktøy for å være sosial med venner selv om man ikke sitter i samme rom.

Om studien

Studiens formål er å få økt innsikt i hvordan personer med ryggmargskade opplever å bruke dataspill som verktøy for sosial deltakelse. For å besvare vårt forskningsspørsmål ønsker vi å tilegne oss kunnskap om erfaringer, opplevelser, tanker, forventninger, motiver og holdninger knyttet til forskningstemaet.

Deltakelse

Vi ønsker å gjennomføre et gruppeintervju med 8-10 personer med ryggmargsskade. Intervjuet vil ha en varighet på ca. 90 minutter.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg dersom du

  • har en ryggmargsskade som påvirker din utførelse av hverdagsaktiviteter
  • benytter manuell/elektrisk rullestol eller andre ganghjelpemiddel til mobilisering
  • benytter dataspill aktivt som sosial arena
  • er over 16 år
  • er bosatt i Norge, men ut over dette er det ingen geografiske begrensninger

Praktisk info

Dersom du ønsker å delta håper vi du tar kontakt innen 6. april 2021.

Gruppeintervjuet er planlagt gjennomført 14. april 2021 kl. 18.00, med forbehold om endringer.

Intervjuet gjennomføres via Norsk helsenetts videokonferanseløsning Join. Informasjon om pålogging blir gitt til deltakerne i forkant.

Prosjektet utarbeidet i samarbeid med veiledere ved Sunnaas sykehus og er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD).

Kontaktinfo

Ragnhild Nilsen, spesialergoterapeut, MPhil, ragnhild.nilsen@sunnaas.no
Truls Johansen, ergoterapispesialist, MPhil, truls.johansen@sunnaas.no

Fant du det du lette etter?