The International Spinal Cord Injury community survey (InSCI)

Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen

Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge, inngår i en studie som i dag inkluderer mer enn 40 land fra alle verdensdeler.

Mann i rullestol på gresslette

Om

Formålet med undersøkelsen er å beskrive livssituasjonen for personer med ryggmargsskade og identifisere faktorer som har sammenheng med:

  • helsetilstand og funksjonsnivå
  • levekår
  • arbeid og deltagelse i samfunnet
  • livskvalitet.

Studien er et viktig verktøy for å få svar på områder som bør forbedres og prioriteres innen ivaretakelse av ryggmargsskadde.

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Les mer om studien på prosjektet nettside

Samarbeidspartnere

Gjennomføring og resultater

InSCI runde 1: 2017-2019

Spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført i til sammen 22 land i perioden 2017-2019. Totalt har 12 591 personer med ryggmargsskade besvart spørreskjemaet, hvorav 610 fra Norge.

Deltakerne i studien fra Norge var fra personer innlagt til primærrehabilitering etter en ryggmargsskade ved en av de tre spinalenhetene i perioden 2000-2016.

InSCI runde 2: 2023-2024

Spørreskjemaundersøkelsen sendes ut i til sammen over 40 land i perioden 2023-2024. Totalt vil anslagsvis 25 000 personer med ryggmargsskade blir invitert til å svare på spørreskjemaet, hvorav om lag 2000 fra Norge.

Det er publisert flere funn fra undersøkelsen

Cristin.no: InSCI-NOR-undersøkelsen 

Prosjektside InSCI Survey

For mer informasjon kan du kontakte prosjektleder Vegard Strøm på telefon 906 32 891 eller e-post vegard.strom@sunnaas.no.

Sist oppdatert 23.02.2023