Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen

Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge, inngår i en studie som i dag inkluderer 28 land fra alle verdensdeler.

Mann i rullestol på gresslette

Formålet med undersøkelsen er å beskrive livssituasjonen for personer med ryggmargsskade og identifisere faktorer som har sammenheng med:

  • helsetilstand og funksjonsnivå
  • levekår
  • arbeid og deltagelse i samfunnet
  • livskvalitet.

Studien er et viktig verktøy for å få svar på områder som bør forbedres og prioriteres innen ivaretakelse av ryggmargsskadde.

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Samarbeidspartnere

Den norske studien inkluderer deg som er:

  • 18 år eller eldre og
  • som har vært innlagt til primærrehabilitering etter en ryggmargsskade ved en av de tre spinalenhetene i perioden 2000-2016.

Praktisk gjennomføring

Spørreskjemaundersøkelsen ble avsluttet høsten 2018. De første resultatene fra undersøkelsen forventes i løpet av siste halvdel av 2019.

Mer informasjon finner du på prosjektet nettside

Ditt bidrag

For å framskaffe nødvendig kunnskap som kan fremme rehabilitering og økt deltakelse i samfunnet er vi helt avhengig av ditt bidrag. Samarbeidet mellom de medisinske fagmiljøene, pasient-foreningene og WHO bidrar både til å gi studien høy prioritet og økt gjennomslag.

Gjennom å delta i studien bidrar du til at rehabilitering og levekår for ryggmargsskadde i Norge og mange av verdens land kan forbedres.

For mer informasjon kan du kontakte prosjektleder Vegard Strøm på telefon 906 32 891 eller e-post vegard.strom@sunnaas.no eller insci-nor@sunnaas.no.

Fant du det du lette etter?