Ryggmargsskade forskningsprosjekter

 • SCIP FALLS study

  Personer med ryggmargsskade har varierende grader av redusert fysisk funksjon på grunn av lammelser av muskler og nedsatt følelse. Dette fører ofte til redusert balanse og dermed en økt risiko for å falle og for å skade seg ved fall. Det er...

 • Kartlegging av kostholdet hos personer med ryggmargsskader i Norge

  Mellom januar og mars i 2016 ble det sendt ut invitasjonsbrev til personer som lever med ryggmargsskade om å delta i en spørreundersøkelse for å kartlegge kostholdet hos denne gruppen. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF...

 • Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen

  Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge, inngår i en studie som i dag inkluderer 28 land fra alle verdensdeler.

 • Fall hos personer med traumatisk ryggmargsskade

  Personer med ryggmargsskade har varierende grad av redusert fysisk funksjon på grunn av lammelser i muskler og nedsatt følelse. Dette fører ofte til redusert balanse og dermed en økt risiko for å falle.

 • Telemedisinsk trykksårpoliklinikk

  Prosjektets mål er å studere i praksis hvordan bruk av PC-basert videokonferanse kan bidra til økt samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten sammen med pasienten i hans/hennes hjem.

 • Effekt av høyintensitetstrening ved inkomplett ryggmargsskade

  Målet med studien er å undersøke om et 12 ukers tilrettelagt program med høyintensitetstrening i tidlig fase etter primærrehabilitering har effekt på kondisjons- og aktivitetsnivå hos personer med inkomplett ryggmargsskade.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.