En eksplorerende, longitudinell studie.

ROBOTAS - Bruk av robotassistert trening for å bedre arm- og håndfunksjon hos slagpasienter

ROBOTAS-prosjektet har som formål å kartlegge og beskrive mulige sammenhenger mellom treningsmengde med robotassistert trening, endringer i motorisk funksjon og aktiviteter i dagliglivet, for personer som har gjennomgått hjerneslag.

Robotlab - pasient spiller

Om prosjektet​

Trening med armroboter har vist seg å gi bedring av nedsatt arm- og håndfunksjon hos personer som har gjennomgått hjerneslag. Det er behov for mer forskning på området for å kunne gi mer spesifikke anbefalinger for bruk av armrobotikk. ROBOTAS-prosjektet er en eksperimentell, retrospektiv, longitudinell studie basert på pre/post-data fra ARIS-prosjektet
 
​I ROBOTAS-prosjektet vil vi beskrive hvordan kjønn, alder, tid etter skade og treningsmengde påvirker eventuell effekt av robotassistert trening på arm- og håndfunksjon. Det skal inkluderes 30 pasienter som er innlagt på Sunnaas Sykehus HF. 
 
​​Prosjektet vil kunne gi kunnskap for praktisk bruk og videre implementering av denne type trening i en klinisk hverdag for personer som har gjennomgått hjerneslag.
 
ROBOTAS-prosjektet hadde oppstart 1. januar 2023 og avsluttes 1. juni 2024.
 

​Prosjektdeltakere

Cilie Åsberg (masterstudent UIO og ergoterapeut på Sunnaas Sykehus), 
Dr. Arve Opheim (hovedveileder)
Dr. Matthijs F. Wouda (biveileder) 

Sist oppdatert 19.03.2024