Long-term effects of repeated Botulinum toxin A injections on muscle volume, muscle morphology and muscle stiffness in muscles affected by stroke

Prosjektet skal undersøke effekten av Botulinum toxin A på muskelvolum, muskelmorfologi, muskelstivhet samt oppnåelse av pasientens behandlingsmål.

Gjenn​omføring

Deltakere i dette prosjektet er slagpasienter (som har gjennomgått hjerneslag minst 6 mnd. før rekruttering) og som har fått injeksjonsbehandling med Botulinum toxin A for spastisitet i leggmuskulatur på spastisitetsklinikken ved Sunnaas sykehus. Deltakerne skal følges opp i 2 år. 
 
Forandringer i muskelvolum og muskelmorfologi skal utredes med MR-undersøkelse på Intervensjonssenter ved Rikshospitalet. MR-undersøkelse skal foretas 5 ganger i løpet av oppfølgingsperioden dvs. før den første behandlingen, 6 uker etter den første behandlingen, 3 mnd. etter den første behandlingen, etter 1 år og etter 2 år. 
Muskelstivhet skal måles ved hver konsultasjon på spastisitetsklinikken med SWE (ultralyd elastografi). Deltakerne skal ha 9 konsultasjoner på spastisitetsklinikken i løpet av oppfølgingsperioden og få injeksjonsbehandling med Botulinum toxin A etter protokollen hver 3. måned. 
 
Deltakerne skal også gjennomgå flere tester hos fysioterapeut og hos prosjektleder. Testene under konsultasjonene på spastisitetsklinikken går på gangfunksjon, spastisitet og bevegelighet. Prosjektleder tester og evaluerer deltakerens måloppnåelse (målene er satt ved oppstart av oppfølgingsperioden og kan forandres underveis) og livskvalitet. 
 
Mål
Hovedmål med dette prosjektet er ​å vise hvilke forandringer som oppstår i selve muskulaturen etter langvarig behandling av spastisitet med Botulinum toksin A og hvordan disse forandringene korrelerer med evt. bedring av pasientens funksjon og oppnåelse av pasientens mål med terapi. 
 

Prosjektleder: ​​​Jelena Simic​, stipendiat.

Sist oppdatert 15.03.2023