Human Interactive Robotics for Healthcare

HIRo introduserer et helt nytt konsept for forbedring av helsetjenester på sykehus og i kommunene, gjennom integrering av en humanoid robot (EVE).

Gammel mann i sofa ser på hvit robot

Bakgrunn og mål

Målet er å utvikle en robot som kan fungere som en assistent til personell og pasienter i daglige oppgaver som å transportere eller overlevere utstyr for medisinske oppgaver; å hjelpe pasienter med å finne veien i fasilitetene; eller hjelpe pasienter
med ulike funksjonshemminger med å hente gjenstander eller bevege seg rundt.

Vårt tverrfaglige team er satt sammen spesielt for dette prosjektet og inkluderer helsepersonell i sykehus og kommune, banebrytende robotutviklere og forskere med kunnskap om rehabilitering av pasienter, interaksjon og sikkerhet mellom mennesker og maskiner.

Vi vil samarbeide tett med helsepersonell og pasienter på sykehus og i kommunen for å kartlegge behov, ønsker og forventninger til samhandling med en humanoid robot. Vi vil undersøke hvilke barrierer og potensielle uønskede effekter introduksjonen av roboten kan ha i helsevesenet. Dette arbeidet vil være avgjørende for utviklingen av nyttige og effektive robotplattformer som blir akseptert av helsepersonell og pasienter.

I HIRo vil vi identifisere konkrete kontekster innen sykehus og hjemmemiljø hvor ulike oppgaver og applikasjoner hos en avansert humanoid robot skal kunne prøves ut og etterhvert implementeres.

Målet er å kunne levere en innovativ løsning på reelle utfordringer i daglige oppgaver. Vi vil gjennomføre intervjuer, møter, workshops og diskusjoner for å bedre forstå behovene, holdningene og oppfatningen av robotens rolle som assistent og kollega.

​​Det er gjennomført utprøving av roboten på Sunnaas med ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleietjenesten. Der samlet vi inn data om helsepersonells opplevelse av å samarbeide med roboten EVE og hva de brukte den frigitte tiden til, når de fikk hjelp av roboten. VG skrev om saken ​i mai 2022 Roboten «Eve» kan bli helsevesenets nye hjelper​

I neste utprøving skal vi undersøke pasientenes opplevelse av å få hjelp av roboten. Den vil foregå våren 2023.

Om prosjektet

  • Forskningsprosjektet har et budsjett på 11,3 millioner og er finansiert av Forskningsrådet.
  • Prosjektet varer i fire år fra juni 2020.

Prosjektsammensetning

​HIRo er et forskningsprosjekt ledet av Sunnaas sykehus, i samarbeid med forskningsinstitusjonen Institutt for Energiteknikk (IFE), Halodi Robotics og Skien kommune.

Prosjekteier

Arve Opheim, Sunnaas sykehus

Prosjektleder

Linda Sørensen, leder teknologisk intervensjonssenter og spesialergoterapeut, Sunnaas sykehus

Prosjektmedarbeidere

Arve Opheim, Alexandra Fernandes, Kine Reegård, Egil Utheim, Espen Gottschal, Stein Erik Mauice, Bernt Børnich mfl.

Sist oppdatert 23.02.2023