Forskningsgruppe

Afasi og registerdata

Målet for forskningsgruppen er å styrke forskningen innen områdene afasi og registerforskning, stimulere til og gjennomføre forskning med høy kvalitet, og å bidra til et kunnskapsbasert rehabiliteringstilbud ved Sunnaas sykehus.

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen Afasi og registerdata ble dannet i 2023.

Afasiforskning har en lang tradisjon på Sunnaas sykehus tilbake til 1970-tallet der Ivar Reinvang, senere professor i nevropsykologi, var den første i Norge som skrev en doktorgradsavhandling om afasi – språkvansker som følge av ervervet hjerneskade. Senere tilkom doktorgradene til Frank Becker, Melanie Kirmess og Hege Prag Øra. I 2023 forsvarte Silje Merethe Hansen Ingebretsen sin PhD om sosiale kommunikasjonsvansker.

Registerforskning er et nyere arbeidsområde. Det interne «Sunnaas kvalitetsregister» ble startet i 2023 mens et nasjonalt «Rehabiliteringsregister» er under oppbygging, begge med faglig ledelse fra vår forskningsgruppe. Registerforskning gir muligheter for studier basert på data fra ordinær klinisk virksomhet. Man gjør dermed bruk av data som uansett samles inn for kvalitetssikring, og studerer hele pasientgrupper, ikke kun et muligens ikke-representativt utvalg.

Ledelse og kjernesammensetning

Leder

Klinikkoverlege og professor Frank Becker

Seniorforskere og PhD-stipendiater

  • Avdelingsoverlege og førsteamanuensis Hege Prag Øra
  • Innovasjonsrådgiver og personvernrådgiver Sonja Erlenkamp
  • Fag- og forskningsansvarlig for logopedi Maribeth Caya Rivelsrud
  • Overlege og stipendiat Helle Walseth Nilsen
  • Overlege og stipendiat Kristine Marie Mamen Vege

Hovedsamarbeidspartnere

Vi samarbeider med forskere i inn- og utland.

På afasifeltet deltar vi i Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) der flere forskningsgruppe­medlemmer bidrar i ulike arbeidsgrupper og det samarbeides om ulike forskningsprosjekter. Nasjonalt samarbeider vi spesielt med Melanie Kirmess ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk, og Silje Merethe Hansen Ingebretsen ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk. Begge disse forskerne er også medlem av vår forskningsgruppe.

Når det gjelder registerforskning samarbeider vi p.t. spesielt med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Eksempler på pågående studier fra forskningsgruppen

Utvalgte publikasjoner

  • Øra, H. P., Kirmess, M., Brady, M. C., Partee, I., Hognestad, R. B., Johannessen, B. B., ... & Becker, F. (2020). The effect of augmented speech-language therapy delivered by telerehabilitation on poststroke aphasia—a pilot randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation34(3), 369-381.
  • Garratt, A. M., Engen, K., Kjeldberg, I. R., Nordvik, J. E., Ringheim, I., Westskogen, L., & Becker, F. (2024). Use of EQ-5D-5L for assessing patient-reported outcomes in a National Register for specialized rehabilitation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation105(1), 40-48.
  • Nilsen, H. W., Martinsen, A. C. T., Johansen, I., Kirkevold, M., Sunnerhagen, K. S., & Becker, F. (2023). Demographic, Medical, and Clinical Characteristics of a Population-Based Sample of Patients With Long-lasting Locked-In Syndrome. Neurology101(10), e1025-e1035.
  • Ingebretsen, S. M. H., Kirmess, M., Småstuen, M. C., Hawley, L., Newman, J., & Stubberud, J. (2023). Rehabilitation of Social Communication Skills in Patients With Acquired Brain Injury With Intensive and Standard Group Interactive Structured Treatment: A Randomized Controlled Trial. Archives of physical medicine and rehabilitation104(7), 1016-1025.
  • REhabilitation and Recovery of peopLE with Aphasia after StrokE (RELEASE) Collaborators. (2022). Dosage, intensity, and frequency of language therapy for aphasia: A systematic review–based, individual participant data network meta-analysis. Stroke53(3), 956-967.
Sist oppdatert 27.05.2024