Slik kommuniserer du godt med munnbind

Øynene og munnen er de mest uttrykksfulle delene av ansiktet. Når du benytter munnbind påvirker det hvordan du kommuniserer og hvordan andre oppfatter det du formidler. Her får du gode råd fra fagsjef for logopeder og spesialpedagoger om hvordan du kan kommunisere godt med munnbind.

Illustrasjon av lege og pasient med munnbind

​Mellommenneskelig kommunikasjon består av

 • ord/verbal
 • stemme/vokal - tonefall, tonehøyde og stemmestyrke
 • kroppsspråk og gester/visuell

Stemme og kroppsspråk, utgjør mellom 70 - 90 % av vår kommunikasjon, det vil si at selve ordene vi bruker for å kommunisere utgjør mindre enn 30 %.

Munnbind kan ha negativ affekt på kommunikasjon

 • Økte vansker med å forstå tale: Munnbind demper lyden ved 3-12 dB i tillegg til å filtrere bort høy-frekvens lyder (/f/, /s/), noe som gjør det vanskelige å forstå tale og stemmer med høy/lys tonehøyde.
 • Nedsatt evne til å skille talelyder fra andre lyder i omgivelsene: F.eks. tv/radio i bakgrunn, trafikken eller gressklipper utenfor vinduet.
 • Redusert forståelighet av talen til de som har på munnbind: Talen kan oppfattes som mumlende eller lavt.
 • Manglende visuell informasjon: Munnbind fjerner muligheten til å lese på leppene og se ansiktsmimikk som øker kommunikasjon.
 • Økte vansker ved muntlig kommunikasjon: Å snakke og å forstå språk kan være ekstra utfordrende for personer med kommunikasjonsvansker, som afasi, dysartri, og stemmevansker.
 • Nedsatt muligheter å gi passende cues/hint til pasienten/kollega: Munnbind kan redusere muligheten å gi kommunikasjons-cues, f.eks. vise hvordan ord er formet i taletrening.
 • Vansker med å overholde bruk av munnbind: Munnbind kan være ubehagelige for barn og mennesker som bruker høreapparater eller cochleaimplantat. Det kan også være vanskelig for mennesker med kognitive eller sensoriske vansker og følge anbefalinger for bruk.

10 råd om hvordan du kan kommunisere godt når du bruker munnbind

 1. Vær sikker på at du har oppmerksomheten til den du henvender deg til, før du begynner å snakke.
 2. Se rett på vedkommende og forsikre deg om at ingenting hindrer øyekontakt.
 3. Snakk sakte og litt høyere enn vanlig, men ikke rop eller overdriv talen.
 4. Optimer hørselen – sjekk at de som trenger høreapparater eller cochleaimplantat bruker dem.
 5. Bruk øyne, hender og kroppsspråk, som hodebevegelser, kroppsbevegelser og stilling, for å støtte det du sier muntlig.
 6. Gi visuelle referanser, f.eks. notater, bilder, utskrift, for å støtte kommunikasjonen.
 7. Spør om de har forstått deg – hvis ikke, omformuler uttalelsen din eller skriv den ned.
 8. Be vedkommende om å gjenta viktig informasjon for å dobbeltsjekke at de har forstått det du sa.
 9. Begrens andre lydkilder i omgivelsene, som tv, radio eller flere som snakker samtidig.
 10. Hvis du snakker med en ukjent person, spør hva du kan gjøre for at kommunikasjonen blir enklest for begge to.

Plasser deg slik i rommet at du kan holde god avstand til pasienten i henhold til gjeldende retningslinjer for smittevern.​

Vennligst ta kontakt med deres nærmeste logoped eller spesialpedagog ved spørsmål!

Kilder

​Using Masks for In-Person Service Delivery During the COVID-19 Pandemic: What to Consider​

Sist oppdatert 28.11.2022