Spesialstøvel som øker blodgjennomstrømming i underekstremitetene

I 2016-2017 deltok Sunnaas sykehus HF i prosjektet "Effekten av pulserende undertrykk på den perifere sirkulasjonen og sårtilhelingen hos ryggmargsskadde".

Deltakere i utprøvingen hadde en ryggmargsskade, samt et sirkulasjonsbetinget sår på fot eller nedre del av leggen. Selve behandlingsperioden foregikk i deltagernes eget hjem. 

Flowox vakuumstøvel nærbilde med fot inni

Flowox vakuumstøvel. Foto: Otivio AS

Resultater

Behandlingen viste å øke tilhelingen av sårene. Alle sårene grodde.

Artikl​ene som forteller om studien:

Intermittent negative pressure applied to the lower limb increasesfoot macrocirculatory and microcirculatory blood flow pulsatility inpeople with spinal cord injury

A randomized controlled trial of treatment with intermittent negative pressure for intermittent claudication

De gode resultatene fra prosjektet har ført til at bruk av vakuumstøvelen nå blitt et tilbud til inneliggende pasienter ved Sunnaas sykehus HF.

Sist oppdatert 27.04.2023