En sykepleier steller et sår, mens han får veiledning av lege over skjerm.

Informasjonsside

Sårbehandling

Her finner du informasjon om trykkskade for deg med ryggmargskade, som er pårørende eller helsepersonell.

Om sårbehandling

Sår, særlig trykksår/trykkskade, kan få store konsekvenser for den enkelte, både fysisk, medisinsk og psykososialt. Begrensninger i kroppsfunksjoner og -strukturer, i aktivitet og deltakelse samt personlige faktorer og faktorer i omgivelsene kan ha betydning for forebygging og heling av sår. Forebygging og behandling av sår krever ofte en livsstilsendring, på kort og lang sikt. 

Sunnaas sykehus har utviklet ulike tilbud til deg som har høy risiko for å få en trykkskade, og tilbyr en tverrfaglig og helhetlig vurdering hvis trykkskaden har oppstått.

Sårtelefonen

Ved eventuelle sår, hudmerker som ikke forsvinner, fuktproblemer m.v., ta kontakt med sårtelefonen på et tidlig tidspunkt slik at såret ikke får utvikle seg til store kroniske sår.

Ring:
941 67 429

Ulike behandlingstilbud for deg som har fått en trykkskade

​​Sunnaas sykehus tilbyr tverrfaglig veiledning på forebygging og behandling av sår. Vi gir råd om sittestilling og bruk av trykkfordelende hjelpemidler. 

Hensikten er å dele kunnskap og praktiske råd slik at du blir i stand til å ivareta huden din, og at de som hjelper deg skal få oppdatert kunnskap.

Vi samarbeider med flere plastisk kirurgiske avdelinger i Helse Sør-Øst, for de som trenger kirurgisk behandling av sår.

Poliklinisk oppmøte kombineres ofte med videokonsultasjoner hjem til deg og det lokale hjelpeapparatet ditt.

Vår erfaring er at oppfølging hjemme er godt tilbud. Du kan få oppfølging på telefon og polikliniske videokonsultasjoner.

Du slipper mange reiser til sykehuset, og vi oppnår et godt samarbeid med deg og ditt lokale hjelpeapparat.

 

  • Korte opphold ved avdeling for oppfølging av ryggmargsskade.
  • Behandlingen er ofte rettet mot å optimalisere såret slik at det kan gro, og å tilpasse hjelpemidler.
  • Ved behov blir du fulgt opp via telefon eller videokonferanse i etterkant av innleggelsen.

Læringsressurser ​om sår

Klinisk veileder ​for sår

Den kliniske veilederen er laget av og for Sunnaas sykehus HF. Formålet med dokumentet er å sikre at kunnskapsbasert praksis følges under rehabiliteringen av sykehusets pasienter. Den delen av det eksisterende kunnskapsgrunnlaget som er relevant for aktiviteten ved Sunnaas sykehus HF, har blitt gjennomgått og oppsummert.​

Dokumentet er ikke en allmenngyldig oppsummering av kunnskapsgrunnlaget. Andre instanser som eventuelt benytter dokumentet, er selv ansvarlige for enhver bruk av anbefalingene i dokumentet. Dersom dokumenter fra Sunnaas sykehus HF benyttes i utarbeidelse av egne faglige dokumenter eller presentasjoner, skal Sunnaas sykehus HF oppgis som referanse.

​​Forskning​ og fag​utvikling​​​

Irgens I. (2023). Videoconferencing for Follow-Up of Pressure Injury. Period Prevalence, Risks, Treatment and Financial Consequences. Phd dissertation. Institute of Clinical Medicine. Faculty of Medicine.

Irgens I, Hoff JM, Sørli H, Haugland H, Stanghelle JK, Rekand T. Hospital based care at home; study protocol for a mixed epidemiological and randomized controlled study. Trials (20​19) 29:77.

Irgens I, Hoff JM, Jelnes R, Alexander M, Stanghelle JK, Thoresen, Rekand T. Spinal Cord Injury and Development of Pressure Injury during Acute Rehabilitation in Norway; a National Retrospective Cross- Sectional Study. Spinal Cord (2020) 58:1069-1079. ​

​Irgens I, Midelfart-Hoff J, Jelnes R, Alexander M, Stanghelle J, Thoresen M, Rekand T. Videoconferencing in Pressure Injury: Randomized Controlled Telemedicine Trial in Patients With Spinal Cord Injury. JMIR Form Res 2022;6(4):e27692. ​Informasjonsmateriell

Sist oppdatert 23.08.2023