HELSENORGE
Informasjon om trykkskade for deg med ryggmargskade, som pårørende eller lokalt hjelpeapparat.

Sår

Her finner du informasjon generelt om trykkskade, samt om spesielle hensyn som må ivaretas ved å ha ryggmargskade.

Hensikten er å dele kunnskap og praktiske råd slik at den enkelte blir i stand til å ivareta huden sin.

Ved eventuelle sår, ta kontakt med sårtelefonen 941 67 429 på et tidlig tidspunkt slik at såret ikke får utvikle seg til store kroniske sår forårsaket av trykk.

Ulike behandlingstilbud for deg som har fått en trykkskade

Uansett hvilket oppfølgingstilbud du får tilbud om, vil du bli tilbudt en tverrfaglig vurdering med blant annet fokus på endringer av forflytningsteknikker, samt bruk av ulike hjelpemidler.

Vi samarbeider i tillegg med flere plastisk kirurgiske avdelinger i Helse Sør-Øst, for de som trenger kirurgisk behandling av sår.

Oppfølging hjemme

  • Vi ønsker å behandle flest mulig hjemme, og løser det med råd per telefon eller polikliniske videokonferansekonsultasjoner.
  • Vi har også et poliklinisk oppmøtetilbud. Dette tilbudet kombineres ofte med videokonsultasjoner hjem til deg og det lokale hjelpeapparatet ditt i etterkant.
  • Vår erfaring er at oppfølging hjemme er godt tilbud, da du slipper mange reiser til sykehuset, og at vi oppnår et godt samarbeid mellom deg, ditt lokale hjelpeapparat og oss på sykehuset.

Opphold på sykehuset

  • Noen kan ha behov for innleggelse ved avdeling for oppfølging. Disse oppholdene er av kort varighet.
  • Behandlingen er ofte rettet mot å optimalisere såret slik at det kan gro, og å tilpasse hjelpemidler.
  • Ved behov blir du fulgt opp via telefon eller videokonferanse i etterkant av innleggelsen.

Fag og forskning

Overlege Ingebjørg Irgens har vært medforfatter på en nylig publisert fagartikkel om viktigheten av tidlig identifisering av risiko for å utvikle trykkskader, og den positive effekten en hudskanner kan ha i dette arbeidet.

Skanner kan bidra til å redusere antallet trykkskader (sykepleien.no)

Irgens I, Hoff JM, Sørli H, Haugland H, Stanghelle JK, Rekand T. Hospital based care at home; study protocol for a mixed epidemiological and randomized controlled study. Trials (2019) 29:77. https://doi.org/10.1186/s13063-019-3185-y.

Irgens I, Hoff JM, Jelnes R, Alexander M, Stanghelle JK, Thoresen, Rekand T. Spinal Cord Injury and Development of Pressure Injury during Acute Rehabilitation in Norway; a National Retrospective Cross- Sectional Study. Spinal Cord (2020) 58:1069-1079. https://doi.org/10.1038/s41393-020-0465-z. 

​Irgens I, Midelfart-Hoff J, Jelnes R, Alexander M, Stanghelle J, Thoresen M, Rekand T. Videoconferencing in Pressure Injury: Randomized Controlled Telemedicine Trial in Patients With Spinal Cord Injury. JMIR Form Res 2022;6(4):e27692. https://dx.doi.org/10.2196/27692​​​


Fant du det du lette etter?