Sunnaas sykehus

Rehabilitering etter hjerneslag

Hjerneslag er en betegnelse på oppstått skade i hjernen som skyldes en blodpropp eller en blødning. Symptomene oppstår ofte akutt og det er viktig med rask sykehusinnleggelse for utredning og behandling. Det er stor variasjon i hvilke følgetilstander hjerneslaget gir og hvor omfattende rehabilitering det er behov for.

Luftfoto av Sunnaas sykehus

Foto: Sunnaas sykehus

Om avdelingen

Avdeling for hjerneslag ved Sunnaas sykehus HF er i dag et av landets fremste innen rehabilitering etter hjerneslag. Avdelingen har 16 senger, 35 årsverk og gir tilbud til om lag 180 pasienter. 

Hvem møter du:

 • Sykepleietjeneste 24 timer i døgnet alle dager
 • Lege er tilgjengelig til enhver tid.
 • Dagtid ukedager: Fysioterapeut, ergoterapeut, nevropsykolog, logoped, sosionom, teamkoordinator.
 • Erfaringskonsulenter som har vært pasienter på sykehuset og har erfaring med å leve med skade/sykdom.

Besøk

Det er ikke faste besøkstider i avdelingen. Pasient og pårørende avtaler besøksrutiner med avdelingen.

Overnatting

Overnatting for pårørende må avtales med teamkoordinator i avdelingen. Gjerne gi beskjed et par dager i forveien dersom du ønsker å overnatte hos en pasient.

Hygiene

Utfør håndhygiene alltid før og etter du forlater avdelingen. Dersom du besøker en pasient på smitterom skal besøkende unngå fellesarealer. Tilkall personalet dersom dere skal ut fra avdelingen.

Mat

Besøkende kan kjøpe mat i kantina eller på butikken. Maten på avdelingen er kun til pasientene. Spisestuen er kun til pasientene. Besøkende kan gjerne spise sammen med pasienten de besøker på rommet, stua eller i kantina. Det er også butikk i nærheten.

Forflytning

På avdelingen har vi stort fokus på pasientsikkerhet. Pårørende må ikke utføre forflytninger med pasient uten pleier tilstede.

Allergener

Det er ikke tillatt med dyr og  parfyme med sterk lukt på sykehuset. Dette grunnet pasienter og ansatte med allergier.

Involvering og deltakelse av pårørende

Vi ønsker å legge til rette for at dine pårørende, inkludert barn, og eventuelle andre viktige personer for deg får informasjon og støtte under oppholdet hos oss.

Vi arrangerer pårørendedag/-kveld, individuelle samtaler, parsamtaler, undervisning og kurs. Pårørende kan – dersom du ønsker det – blant annet delta i deler av rehabiliteringen, være med på ulike møtearenaer og delta i planlegging av hjemreise.

Avdeling for hjerneslag  holder pårørendeseminar i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret. Det er også e-læringskurs for pårørende.

Trening/rehabilitering

Pasienten vil få tilbud individuelt og/eller i grupper, fra fagpersoner i rehabiliteringsteamet. Antall treningstimer i uken og ev. involvering av andre spesialister, blir vurdert og justert basert på individuelle behov og utvikling i din rehabilitering.

Pasienten selv er med på å sette egne rehabiliteringsmål. Man får også en individuelt tilpasset timeplan med aktiviteter hver uke.

Oppholdslengde

Pasienten får foreløpig oppholdslengde ved innleggelse. Ut ifra dine behov kan lengden på oppholdet underveis bli justert til å vare kortere eller lengre.

Møter

Under oppholdet arrangeres det møter hvor det settes mål for oppholdet ditt sammen med deg. Hvis aktuelt kan pårørende være med på møtene.

Kurs

Avdelingen tilbyr opplæring og erfaringsutveksling i gruppe for avdelingens inneliggende pasienter.

Hva kan du gjøre når du ikke er på trening?

Aktivitetstilbudene på sykehuset foregår både på dag og kveldstid.

Aktiviteter:

 • Egentrening i fysiosalen
 • Basseng og badstue
 • Klatring
 • Hagegruppe
 • Rullestolteknikk
 • Keramikk
 • Bueskyting
 • Dans
 • Ballaktivitet
En person som klatrer på klatreveggen på Sunnaas sykehus

Foto: Bård Gudim / Sunnaas sykehus HF

Klatreveggen på Sunnaas sykehus.

 


Sist oppdatert 10.06.2024