Autonom dysrefleksi

Personer med ryggmargsskade kan få plutselig blodtrykksstigning, såkalt autonom dysrefleksi. Her er informasjon til deg som helsepersonell.

​Hva er autonom dysrefleksi (AD)?

Autonom dysrefleksi er plutselig blodtrykksstigning hos personer med ryggmargsskade. Det er et autonomt (ikke viljestyrt) sympatisk hyperaktivitets-syndrom, som utløses av stimuli nedenfor skadenivået, med lesjon over Th6. Pasienten merker ofte ikke noe til disse stimuliene selv.

Blodtrykket stiger og pulsen synker

En person med ryggmargsskade, en tetraplegi eller en høy paraplegi, har ofte lavt blodtrykk, for eksempel 90/60, mot normalt 120/80.

Opp mot 85 prosent av tilfellene med AD utløses av stimuli fra urinveiene f.eks. full blære.

Ved undersøkelser og inngrep i urinveiene er det viktig å følge med på blodtrykk og puls, før, under og etter undersøkelsen.

Symptomer

 • blodtrykksstigning
 • lav puls
 • hodepine
 • svette/frysninger over skadenivået
 • kald og klam hud
 • rødme
 • svimmelhet
 • tetthet i nesen
 • uklart syn
 • kvalme
 • angstfølelse

Dersom alvorlig grad av autonom dysrefleksi ikke blir behandlet, kan pasienten miste bevisstheten. Tilstanden kan føre til hjerneblødning og uregelmessig hjerterytme.

Behandling rettes mot utløsende årsak:

 • Avlast urinblæren ved kateterisering.
 • Tøm tarmen for avføring og luft.
 • Avlast og behandle eventuelle trykksår.
 • Behandle eventuelle infeksjoner.
 • Eventuelle urinveiskonkrementer må fjernes av kirurg.

Ved akutte anfall:

 • Sett pasienten opp.
 • Løs stramt tøy/korsetter, ta av støttestrømper.
 • Forsøk å finne utløsende årsak, og behandle denne.
 • Følg med på blodtrykket og gi ev. blodtrykksenkende medikament, kalsium-antagonist (Adalat, Nifedipin) 10mg tablett. Den knuses/tygges for rask oppløsning for deretter å svelges. Om manglende effekt kan det gjentas etter 30 min. Mål blodtrykk!
 • Benytt prosedyre ved malign hypertensjon dersom pasienten behandles i sykehus.
 • Følg blodtrykket nøye slik at det ikke faller for lavt.
 • Gi eventuelt analgetika.

Dersom ikke pasienten blir bra må vedkommende legges inn for øyeblikkelig hjelp for utredning av akutt abdomen, lungeemboli, e.l..

Sist oppdatert 11.11.2022