Informasjonsmateriell og brosjyrer

 • Afasi - årsaker, rehabilitering

  Hva er afasi? Informasjon om afasi og afasirehabilitering primært for helsepersonell.

 • Dysfagi - årsaker, vurdering, behandling

  Dysfagi er vansker med spising og/eller svelging. Personer med dysfagi kan ha vansker med å svelge mat, drikke eller spytt. Dysfagi kan oppstå i en eller flere faser av spise- og svelgeprosessen. Svelgevansker kan ramme mennesker i alle aldersgrupper.

 • Dysfagi hos barn

  Spise-/svelgevansker hos barn kan ha forskjellige årsaker. Dysfagi opptrer ofte i forbindelsse med funksjonshemninger og hos for tidlig fødte barn. Sunnaas sykehus har tilbud om vurdering og undersøkelse av barn, og undervisning og veiledni...

 • ESBL-produserende bakterier

  Hva skal du gjøre dersom du er smittet av ESBL? Hvilke tiltak gjøres på sykehus og hjemme? Hvordan kan smitte forebygges og behandles?

 • Ernæring og rehabilitering

  Sunn og næringsrik mat er viktig under rehabiliteringsoppholdet. Et balansert kosthold har betydning for prestasjonsevne, overskudd og forebygging av komplikasjoner.

 • Fatigue hos personer med ervervet hjerneskade

  Fatigue, eller hjernetretthet, rammer 50 - 70 prosent av dem som har hatt hjerneslag eller traumatisk hjerneskade. Det kan føre til at personene som er motivert for å være aktive, likevel har vansker med å starte eller opprettholde daglige aktiviteter.

 • Forebygging av trykk- og fuktskade

  Råd for hvordan forebygge trykk- og fuktskade.

 • Informasjon og råd til deg som har en amputasjon

  Amputasjon er vanligvis et tillegg til, eller en følge av, andre skader. Det er også stor individuell variasjon i skadens omfang, restriksjoner, allmenntilstand, smerter osv.

 • Informasjon om smittevern på rom markert med smitte

  Hvorfor og hvordan skal du hindre smitte ved besøk på smitterom? Her er informasjon til deg som besøker pasient, er hospiterende fagperson, håndverker eller utstyrsleverandør.

 • Kognitive kommunikasjonsvansker

  Når dine kognitive vansker med blant annet oppmerksomhet, hukommelse eller atferdsregulering påvirker deg i kommunikasjonssituasjoner 

 • MRSA-bakterier

  Hva skal du gjøre dersom du er smittet av MRSA? Hvilke tiltak gjøres på sykehus og hjemme? Hvordan kan smitte forebygges og behandles?

 • Mobilisering etter trykkskade

  Gode råd om hudstell og observasjon av huden og om mobilisering ved trykkskade på sitteknuter, halebein og rygg.

 • Når barnet skal tilbake til hverdagen

  Råd om tilrettelegging, og håndtering av symptomer, etter ervervet hjerneskade hos barn.

 • Når du kommer hjem – forslag til nødplan

  Har du nedsatt funksjonsevne, bruker medisiner eller er avhengig av elektrisk utstyr eller andre hjelpemidler? Da kan det være nyttig for deg og familien din å være å være ekstra godt forberedt om en nødsituasjon skulle oppstå.

 • Temahefter om hjerneskader

  Heftene er i pdf og for pasienter, pårørende og helsepersonell. Du kan lese på skjerm eller skrive ut. Det er ikke tillatt å kopiere innholdet uten kildeangivelse.

 • Til deg som pårørende

  Vi ønsker å legge til rette for at du som står nærmest pasienten får informasjon og støtte .

 • Vankomycinresistente enterokokker (VRE)

  Hva skal du gjøre dersom du er smittet av vankomycinresistente enterokokker (VRE)? Hvilke tiltak gjøres på sykehus og hjemme? Hvordan kan smitte forebygges og behandles?

 • Videomøte og videokonsultasjon

  Sunnaas sykehus benytter videokonferansemøter og videokonsultasjon aktivt for å bedre samhandlingen med pasienter og samarbeidspartnere. Du kan dermed slippe den lange reisen til Sunnaas sykehus.

Fant du det du lette etter?