Informasjonsmateriell og brosjyrer

Her finner du informasjonsmateriell og brosjyrer fra våre fagfolk og faggrupper.

 • Afasi - årsaker, rehabilitering

  Hva er afasi? Informasjon om afasi og afasirehabilitering primært for helsepersonell.

 • Autonom dysrefleksi

  Personer med ryggmargsskade kan få plutselig blodtrykksstigning, såkalt autonom dysrefleksi. Her er informasjon til deg som helsepersonell.

 • Dysfagi - årsaker, vurdering, behandling

  Dysfagi er vansker med spising og/eller svelging. Personer med dysfagi kan ha vansker med å svelge mat, drikke eller spytt. Dysfagi kan oppstå i en eller flere faser av spise- og svelgeprosessen. Svelgevansker kan ramme mennesker i alle aldersgrupper.

 • Ernæring og rehabilitering

  Sunn og næringsrik mat er viktig under rehabiliteringsoppholdet. Et balansert kosthold har betydning for prestasjonsevne, overskudd og forebygging av komplikasjoner.

 • ESBL-produserende bakterier

  Hva skal du gjøre dersom du er smittet av ESBL? Hvilke tiltak gjøres på sykehus og hjemme? Hvordan kan smitte forebygges og behandles?

 • Forebygging av trykk- og fuktskade

  Råd for hvordan forebygge trykk- og fuktskade.

Sist oppdatert 06.05.2022