Nor-SWAL-QOL

Svelgevansker og livskvalitet

Svelgevansker og livskvalitet» (Nor-SWAL-QOL) er et måleverktøy utviklet for å belyse hvordan en persons livskvalitet er påvirket av svelgevansker (dysfagi).

Spørreskjemaet er passende for personer som kan få svelgevansker som resultat av nevrologiske sykdommer eller tilstander, f.eks. etter hjerneskade, Parkinsons sykdom, cerebral parese, for mennesker med munn- og halskreft eller eldre mennesker som viser tegn til endring i svelgefunksjon.

Å spise- og svelge er like naturlig som å puste og er noe vi mennesker tar for gitt. Mennesker som opplever spise- og svelgevansker er i risiko for både medisinske tilstander som underernæring, dehydrering og lungebetennelser, samt psykososiale vansker som depresjon, angst og sosial isolasjon. En persons opplevelser av sine spise- og svelgevansker kan være svært annerledes enn et helsepersonellets oppfatning. Dermed er tilgang til dette spørreskjema en viktig del i evidensbasert utredning av orofaryngeal dysfagi.

Den norsk oversettelsen og validering av den original «Swallowing Quality of Life questionnaire» er et viktig arbeid gjennomført av logoped, Maribeth Caya Rivelsrud som en del av sitt PhD prosjekt. Arbeidet med oversettelsen og validering var støttet finansielt av Stiftelsen Dam og Sunnaas sykehus HF. Artikkelen om oversettelsen og validering ble publisert i 2019.

Sist oppdatert 07.06.2024