Måleverktøy

Mann Assessment of Swallowing Ability (MASA)

MASA er utviklet for å gi spesifikk informasjon om en persons svelgefunksjon via administrators tolkning av responser. Derfor bør testen utføres av kvalifiserte fagfolk (f.eks. logopeder, dysfagi-kyndige sykepleiere, ergoterapeuter med spesialisering innen dysfagi).

​Spise-/svelgevansker (dysfagi) kan ha ødeleggende og langvarig effekt på en persons medisinske og psykososiale velferd, samt en negativ effekt på livskvalitet.

Klinisk vurdering av svelgevansker (dysfagi) er en enkel, tidsbesparende og kosteffektiv måte å identifisere mennesker med dysfagi, planlegge adekvate behandlingstiltak og måle endringer over tid. Tilgang til standardiserte og validerte kliniske verktøy for vurdering av orofaryngeal dysfagi er vesentlig for å gjennomføre evidensbasert praksis.

Den norske oversettelsen av Mann Assessment of Swallowing Ability (MASA) er et viktig arbeid som ble gjennomført av medlemmer fra det norske dysfaginettverket og støttet finansielt av Sunnaas sykehus HF. Oversettelsen som foreligger i oktober 2016 har vært vurdert og godkjent som en autorisert norsk oversettelse av Giselle Carnaby (Mann) ved University of Central Florida, Orlando, Florida.

Sist oppdatert 07.06.2024