HELSENORGE
Spise- og svelgevansker

Dysfagi

Sunnaas sykehus har behandlingstilbud til voksne og barn med spise- og svelgevansker.

Fant du det du lette etter?