Spise- og svelgevansker

Dysfagi

Samleside med informasjon om dysfagi - spise- og svelgevansker. Her finner du også artikler med mer informasjon.

​​Spise- og svelgevansker (dysfagi) kan oppstå av ulike årsaker ved sykdom eller tilstand som omfatter vansker med munn-, tunge- og svelgemuskulatur, eller når nerveforsyninger til disse musklene svikter. 

Personer i alle aldere kan få spise- og svelgevansker. Dysfagi kan ha alvorlig og uheldig effekt på helse og livskvalitet. Tidlig og grundig vurdering av spise- og svelgefunksjon er nødvendig for at et tilpasset behandlingstilbud kan igangsettes.

Behandlingstilbud

​​Sunnaas sykehus har behandlingstilbud til voksne og barn med spise- og svelgevansker.​

​Spise- og svelgevansker - vurderingsopphold

Informasjon om dysfagi

  • Mann Assessment of Swallowing Ability (MASA)

    MASA måleverktøy er utviklet for å gi spesifikk informasjon om en persons svelgefunksjon via administrators tolkning av responser. Testen bør utføres av kvalifiserte fagfolk.

  • Dysfagi - årsaker, vurdering, behandling

    Dysfagi er vansker med spising og/eller svelging. Personer med dysfagi kan ha vansker med å svelge mat, drikke eller spytt. Dysfagi kan oppstå i en eller flere faser av spise- og svelgeprosessen. Svelgevansker kan ramme mennesker i alle aldersgrupper.

  • Tegn til dysfagi: Spise- og svelgevansker

    Päivi Tupala, logoped med spesialkompetanse innen dysfagi holder webinar om spise- og svelgevansker.

Sist oppdatert 29.11.2022