Dysfagi

Spise- og svelgevansker

Sunnaas sykehus har behandlingstilbud til voksne og barn med spise- og svelgevansker.

Informasjon om dysfagi

  • Tegn til dysfagi: Spise- og svelgevansker

    På denne siden er det en video på ca 20 min. Päivi Tupala, Logoped MNLL, cand. ped., med spesialkompetanse innen dysfagi holder webinar om spise- og svelgevansker.

  • Dysfagi - årsaker, vurdering, behandling

    Dysfagi er vansker med spising og/eller svelging. Personer med dysfagi kan ha vansker med å svelge mat, drikke eller spytt. Dysfagi kan oppstå i en eller flere faser av spise- og svelgeprosessen. Svelgevansker kan ramme mennesker i alle aldersgrupper.

  • Dysfagi hos barn

    Spise-/svelgevansker hos barn kan ha forskjellige årsaker. Dysfagi opptrer ofte i forbindelsse med funksjonshemninger og hos for tidlig fødte barn. Sunnaas sykehus har tilbud om vurdering og undersøkelse av barn, og undervisning og veiledni...

Fant du det du lette etter?