Behandlinger og undersøkelser

Arbeids-EKGhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/arbeids-ekgArbeids-EKGAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG
Arbeidsevne - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/arbeidsevne-vurderingsoppholdArbeidsevne - vurderingsoppholdARehabilitering - vurdering av arbeidsevneVurdering av arbeidsevne etter rehabiliteringRehabilitering - vurdering av arbeidsevneRehabilitering - vurdering av arbeidsevne
Arm/ankel-indekshttps://www.sunnaas.no/behandlinger/armankel-indeksArm/ankel-indeksAAnkel/arm-indexAnkel/arm-indexAnkel/arm-indexAnkel/arm-index
Blodtrykksregistrering i 24 timerhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/blodtrykksregistrering-i-24-timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timarBlodtrykksregistrering i 24 timer
Brannskade - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/brannskade-rehabiliteringBrannskade - rehabiliteringBBrannskade - rehabiliteringBrannskade - rehabiliteringBrannskade - rehabiliteringBrannskade - rehabilitering
Cerebral parese - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/cerebral-parese-gruppeoppholdCerebral parese - gruppeoppholdCRehabilitering, cerebral parese - gruppeoppholdCerebral parese, rehabilitering - gruppeoppholdRehabilitering, cerebral parese - gruppeoppholdRehabilitering, cerebral parese - gruppeopphold
Cerebral parese - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/cerebral-parese-vurderingsoppholdCerebral parese - vurderingsoppholdCRehabilitering, cerebral parese - vurderingsoppholdCerebral parese, rehabilitering - vurderingsoppholdRehabilitering, cerebral parese - vurderingsoppholdRehabilitering, cerebral parese - vurderingsopphold
Dysfagi - utredning av spise- og svelgefunksjonhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/dysfagi-utredning-av-spise-og-svelgefunksjonDysfagi - utredning av spise- og svelgefunksjonDSpise- og svelgevansker (dysfagi) - utredningSpise- og svelgevansker (dysfagi) - utredningSpise- og svelgevansker (dysfagi) - utredningSpise- og svelgevansker (dysfagi) - utredning
Funksjonsvurdering og vurdering av transportbehovhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/funksjonsvurdering-og-vurdering-av-transportbehovFunksjonsvurdering og vurdering av transportbehovFRehabilitering - funksjonsvurderingFunksjonsvurdering ved rehabiliteringRehabilitering - funksjonsvurderingRehabilitering - funksjonsvurdering
Ganganalyse 3Dhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ganganalyse-3dGanganalyse 3DGGanganalyse 3DGanganalyse 3DGanganalyse 3DGanganalyse 3D
Ganganalyse forenklet videoopptakhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ganganalyse-forenklet-videoopptakGanganalyse forenklet videoopptakGGanganalyse - forenklet videoopptakGanganalyse - forenklet videoopptakGanganalyse - forenklet videoopptakGanganalyse - forenklet videoopptak
Ganganalyse video-vektor-analysehttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ganganalyse-video-vektor-analyseGanganalyse video-vektor-analyseGGanganalyse - video-vektor analyseGanganalyse - video-vektor analyseGanganalyse - video-vektor analyseGanganalyse - video-vektor analyse
Glukosebelastningstesthttps://www.sunnaas.no/behandlinger/glukosebelastningstestGlukosebelastningstestGGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstest
Guillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/guillainbarr-syndromalvorlig-perifer-nervesykdom-gruppeoppholdGuillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - gruppeoppholdGRehabilitering, Guillain-Barré syndrom - gruppeoppholdGuillain-Barré syndrom, rehabilitering - gruppeoppholdRehabilitering, Guillain-Barré syndrom - gruppeoppholdRehabilitering, Guillain-Barré syndrom - gruppeopphold
Guillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/guillainbarr-syndromalvorlig-perifer-nervesykdom-kontrolloppholdGuillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - kontrolloppholdGRehabilitering, Guillain-Barré syndrom - kontrolloppholdGuillain-Barré syndrom, rehabilitering - kontrolloppholdRehabilitering, Guillain-Barré syndrom - kontrolloppholdRehabilitering, Guillain-Barré syndrom - kontrollopphold
Guillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/guillainbarr-syndromalvorlig-perifer-nervesykdom-rehabiliteringGuillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - rehabiliteringGGuillain-Barré syndrom - rehabiliteringGuillain-Barré syndrom, rehabiliteringGuillain-Barré syndrom - rehabiliteringGuillain-Barré syndrom - rehabilitering
Helse og arbeidhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/helse-og-arbeidHelse og arbeidHHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeid
Hjerneskade - intensiv håndtreninghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-intensiv-handtreningHjerneskade - intensiv håndtreningHIntensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)
Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppehttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-intensiv-spraktrening-i-gruppeHjerneskade - intensiv språktrening i gruppeHIntensiv språktrening i gruppe, CISTIntensiv språktrening i gruppe, CISTIntensiv språktrening i gruppe, CISTIntensiv språktrening i gruppe, CIST
Hjerneskade - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-kontrolloppholdHjerneskade - kontrolloppholdHRehabilitering, hjerneskade - kontrolloppholdHjerneskade, rehabilitering - kontrolloppholdRehabilitering, hjerneskade - kontrolloppholdRehabilitering, hjerneskade - kontrollopphold
Hjerneskade - rehabilitering av kognitive følgerhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-rehabilitering-av-kognitive-folgerHjerneskade - rehabilitering av kognitive følgerHRehabilitering, Hjerneskade, kognitive følgerRehabilitering, Hjerneskade, kognitive følgerRehabilitering, Hjerneskade, kognitive følgerRehabilitering, Hjerneskade, kognitive følger
Hjerneskade - senfaserehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-senfaserehabiliteringHjerneskade - senfaserehabiliteringHErvervet hjerneskade - senfaserehabiliteringErvervet hjerneskade - senfaserehabiliteringErvervet hjerneskade - senfaserehabiliteringErvervet hjerneskade - senfaserehabilitering
Hjerneskade hos barn - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-hos-barn-rehabiliteringHjerneskade hos barn - rehabiliteringHRehabilitering, Hjerneskade hos barnRehabilitering, Hjerneskade hos barnRehabilitering, Hjerneskade hos barnRehabilitering, Hjerneskade hos barn
Hjerneskade, traumatisk - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-traumatisk-rehabiliteringHjerneskade, traumatisk - rehabiliteringHRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskade
Hjerneslag - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneslag-rehabiliteringHjerneslag - rehabiliteringHRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslag
Hypermobilitetssyndrom - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hypermobilitetssyndrom-gruppeoppholdHypermobilitetssyndrom - gruppeoppholdHRehabilitering, overbevegelighet i ledd - gruppeoppholdOverbevegelighet i ledd, rehabilitering - gruppeoppholdRehabilitering, overbevegelighet i ledd - gruppeoppholdRehabilitering, overbevegelighet i ledd - gruppeopphold
Kondisjonstesthttps://www.sunnaas.no/behandlinger/kondisjonstestKondisjonstestKKondisjonstestKondisjonstestKondisjonstestKondisjonstest
Kreatinin clearancehttps://www.sunnaas.no/behandlinger/kreatinin-clearanceKreatinin clearanceKKreatinin clearanceKreatinin clearanceKreatinin clearanceKreatinin clearance
Locked-in syndromhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/locked-in-syndromLocked-in syndromLRehabilitering av locked-in-syndromRehabilitering av locked-in-syndromRehabilitering av locked-in-syndromRehabilitering av locked-in-syndrom
Multitraume - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/multitraume-kontrolloppholdMultitraume - kontrolloppholdMRehabilitering, omfattende skade (multitraume) - kontrolloppholdOmfattende skade (multitraume), rehabilitering - kontrolloppholdRehabilitering, omfattende skade (multitraume) - kontrolloppholdRehabilitering, omfattende skade (multitraume) - kontrollopphold
Multitraume - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/multitraume-rehabiliteringMultitraume - rehabiliteringMOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabilitering
Nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/nevrologiske-sykdommer-vurderingsoppholdNevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdNRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdNevrologiske sykdommer, rehabilitering - vurderingoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsopphold
Ortostasetesthttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ortostasetestOrtostasetestOOrtostasetestOrtostasetestOrtostasetestOrtostasetest
Poliomyelitt – vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/poliomyelitt-vurderingsoppholdPoliomyelitt – vurderingsoppholdPRehabilitering, poliomyelitt - vurderingsoppholdPoliomyelitt, rehabilitering - vurderingsoppholdRehabilitering, poliomyelitt - vurderingsoppholdRehabilitering, poliomyelitt - vurderingsopphold
Rehabiliteringspotensial - vurderinghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/rehabiliteringspotensial-vurderingRehabiliteringspotensial - vurderingRRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialVurdering av rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensial
Ryggmargsskade - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-gruppeoppholdRyggmargsskade - gruppeoppholdRRehabilitering, ryggmargsskade - gruppeoppholdRyggmargsskade, rehabilitering - gruppeoppholdRehabilitering, ryggmargsskade - gruppeoppholdRehabilitering, ryggmargsskade - gruppeopphold
Ryggmargsskade - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-kontrolloppholdRyggmargsskade - kontrolloppholdRRehabilitering, ryggmargsskade - kontrolloppholdRehabilitering etter ryggmargsskade - kontrolloppholdRehabilitering, ryggmargsskade - kontrolloppholdRehabilitering, ryggmargsskade - kontrollopphold
Ryggmargsskade - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-rehabiliteringRyggmargsskade - rehabiliteringRRyggmargsskade - rehabiliteringRyggmargsskade, rehabiliteringRyggmargsskade - rehabiliteringRyggmargsskade - rehabilitering
Ryggmargsskade - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-vurderingsoppholdRyggmargsskade - vurderingsoppholdRRehabilitering, ryggmargsskade - vurderingsoppholdRyggmargsskade, rehabilitering - vurderingsoppholdRehabilitering, ryggmargsskade - vurderingsoppholdRehabilitering, ryggmargsskade - vurderingsopphold
Ryggmargsskade hos barn - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-hos-barn-rehabiliteringRyggmargsskade hos barn - rehabiliteringRRehabilitering etter ryggmargsskade hos barnRehabilitering etter ryggmargsskade hos barnRehabilitering etter ryggmargsskade hos barnRehabilitering etter ryggmargsskade hos barn
Skjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/skjelettdysplasi-poliklinisk-konsultasjonSkjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonSSkjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonSkjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonSkjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonSkjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjon
Smerte - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/smerte-vurderingsoppholdSmerte - vurderingsoppholdSTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstand
Smerterehabilitering - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/smerterehabilitering-gruppeoppholdSmerterehabilitering - gruppeoppholdSRehabilitering, smerteproblematikk - gruppeoppholdSmerterehabilitering - gruppeoppholdRehabilitering, smerteproblematikk - gruppeoppholdRehabilitering, smerteproblematikk - gruppeopphold
Smerterehabilitering - individuelt oppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/smerterehabilitering-individuelt-oppholdSmerterehabilitering - individuelt oppholdSRehabilitering, smerteproblematikk - individueltSmerterehabilitering - individueltRehabilitering, smerteproblematikk - individueltRehabilitering, smerteproblematikk - individuelt
Spastisitet - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/spastisitet-vurderingsoppholdSpastisitet - vurderingsoppholdSRehabilitering, spastisitet - vurderingsoppholdSpastisitet, rehabilitering - vurderingsoppholdRehabilitering, spastisitet - vurderingsoppholdRehabilitering, spastisitet - vurderingsopphold
Spirometrihttps://www.sunnaas.no/behandlinger/spirometriSpirometriSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Urinblære - cystometrihttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-cystometriUrinblære - cystometriUUrinblære, cystometriUrinblære, cystometriUrinblære, cystometriUrinblære, cystometri
Urinblære - ultralydhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-ultralydUrinblære - ultralydUUltralyd av urinblære og nyrerUltralyd av urinblære og nyrerUltralyd av urinblære og nyrerUltralyd av urinblære og nyrer
Urinblære, miksjonscystografi - MCGhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-miksjonscystografi-mcgUrinblære, miksjonscystografi - MCGUUrinblære, miksjonscystografiUrinblære, miksjonscystografiUrinblære, miksjonscystografiUrinblære, miksjonscystografi
Urinveier - suprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølginghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinveier-suprapubisk-kateter-innlegging-stell-og-oppfolgingUrinveier - suprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølgingUSuprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølgingSuprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølgingSuprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølgingSuprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølging
Urinveier, flowmetrihttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinveier-flowmetriUrinveier, flowmetriUUrinveier, flowmetriUrinveier, flowmetriUrinveier, flowmetriUrinveier, flowmetri

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.