Koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE) skal legge til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling for alle pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

På Sunnaas sykehus er det samhandlingsnettverket som har funksjonen koordinerende enhet (KE). Nettverket har oversikt over rehabiliteringstilbudene på Sunnaas, og har systemansvar for arbeid som gjelder individuell plan og koordinator.

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud, og gjennom koordinerende enhet har helseforetaket et fast kontaktpunkt (teamkoordinator og ambulerende team) for tverrfaglig samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.

Det er koordinerende enheter (KE) ved alle helseforetakene (sykehusene), en regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst og det skal være koordinerende enheter i alle kommunene.

Les mer om Samhandlingsnettverket

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr