Koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE) skal legge til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling for alle pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Koordinerende enheter skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habilitering- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning.

Dine behov og ønsker for rehabilitering skal vektlegges, og det skal eventuelt legges til rette for en individuell plan. Individuell plan og koordinator skal bidra til at pasienter får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud.

Det er koordinerende enheter (KE) ved alle helseforetakene (sykehusene), en regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst og det skal være koordinerende enheter i alle kommunene. På Sunnaas sykehus er det samhandlingsnettverket som har funksjonen koordinerende enhet (KE). Nettverket har oversikt over rehabiliteringstilbudene på Sunnaas og har systemansvar for arbeid som gjelder individuell plan og koordinator.

Leder koordinerende enhet

Jon Ivar Sørland

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr