Kvalitet og pasientsikkerhet

Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet har som oppgave, i samarbeid med alle ansatte, å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet ved Sunnaas sykehus. Vi veileder og bistår ledere og avdelinger.

Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet består av fagdirektør, enhetsleder, smittevernlege, hygienesykepleier, provisor og kvalitetsrådgivere.

Fagdirektør: Ivar Thor Jonsson
Enhetsleder: Lisbeth Enger

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Avdelingen er stengt i helger og på helligdager.

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr