Kvalitet og pasientsikkerhet

Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet har som oppgave, i samarbeid med alle ansatte, å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet ved Sunnaas sykehus. Vi veileder og bistår ledere og avdelinger.

Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet består av fagdirektør, enhetsleder, spesialrådgiver kvalitet, smittevernlege, hygienesykepleier, klinisk farmasøyt og kvalitetsrådgivere.

Fagdirektør: Ivar Thor Jonsson
Enhetsleder: Lisbeth Enger

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Avdelingen er stengt i helger og på helligdager.

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr