Kvalitet og pasientsikkerhet

Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet har som oppgave, i samarbeid med alle ansatte, å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet ved Sunnaas sykehus. Vi veileder og bistår ledere og avdelinger. 

Fant du det du lette etter?