Erfaringskonsulenttjenesten

Erfaringskonsulenttjenesten består av seks erfaringskonsulenter der tre lever med ervervet hjerneskade og tre med ryggmargsskade. Alle har vært pasienter på Sunnaas sykehus og har erfaring med å leve med skade/sykdom. Tjenestene erfaringskonsulentene tilbyr, kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte.

Erfaringskonsulentene har ulike skader og interesser, og dekker et vidt felt.

Oppgaver til erfaringskonsulentene er:

 • Dele erfaringer, gi støtte og bidra til håp
 • Én til én samtaler med pasienter og pårørende
 • Delta i kurs sammen med andre fagpersoner eller alene
 • Delta i erfaringsforum i avdelingene
 • Bidra i gruppeopphold
 • Heldagsseminar for pårørende for de ulike avdelingene
 • Bidra til å formidle ønsker, ris og ros til klinkerne og avdelingene
 • Henvise deg til fagpersoner ved spørsmål om behandling og oppfølging.  

Eksempler på områder erfaringskonsulentene har personlig erfaring og kunnskap om

 • Endret tenkeevne/usynlige skader
 • Energiøkonomisering/prioritering av aktiviteter
 • Mestring
 • ADL/aktiviteter i dagliglivet (spising, påkledning, forflytning etc.)
 • Naturlige funksjoner (blære, tarm, seksualitet)
 • Familieliv (kjæreste, graviditet, foreldreskap)
 • Arbeidsliv
 • Rullestolteknikk
 • Bolig (tilrettelegging, ombygging)
 • Sport og fritid (organisert idrett, friluftsliv, reiser og ferie)
 • Brukerorganisasjoner

I videoen under kan du se og høre Gunhild Bottolfsen fortelle om hvordan det er å jobbe som erfaringskonsulent på Sunnaas sykehus.

 

Kontakt

For ryggmargsskader:

 • Gunhild Bottolfsen
 • Sandra Kronberg

For hjerneskader:

 • Marius Korsell
 • Henrik Timar Nilsen

Hvis du lurer på om vi kan hjelpe deg med noe, kan du sende din kontaktinformasjon til erfaringskonsulenttjenesten@sunnaas.no, så kontakter vi deg tilbake.

NB! ikke send personlig, sensitiv informasjon på e-post. Det tar vi på annen måte når vi kontakter deg.

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr