HELSENORGE

Erfaringskonsulenttjenesten

Erfaringskonsulenttjenesten består av seks erfaringskonsulenter der tre lever med ervervet hjerneskade og tre med ryggmargsskade. Alle har vært pasienter på Sunnaas sykehus og har erfaring med å leve med skade/sykdom. Tjenestene erfaringskonsulentene tilbyr, kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte.
Fant du det du lette etter?