HELSENORGE

Erfaringskonsulenttjenesten

Erfaringskonsulenttjenesten består av fire erfaringskonsulenter to lever med ervervet hjerneskade og to med ryggmargsskade. Alle har vært pasienter på Sunnaas sykehus og har erfaring med å leve med skade/sykdom. Tjenestene erfaringskonsulentene tilbyr, kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte.
Fant du det du lette etter?