Kompetanse

Enhetens hovedansvarsområde er systematisk kompetanseutvikling, fagutvikling og forbedringsarbeid. Enheten har ansvar både for system og gjennomføring av læringstilbud til ansatte og studenter i klinikk, pasienter/pårørende og andre interessenter.

Ansvarsområdene ivaretas i samarbeid med aktuelle fagpersoner og avdelinger i foretaket, andre sykehus, universitet, kommuner og andre samarbeidspartnere.

Det tilstrebes til enhver tid å være oppdatert på ny kunnskap slik at våre pasienter møter rett kompetanse på rett sted i pasientforløpet. Vår oppgave å bidra til en rød tråd i det faglige arbeidet ved foretaket. Ved utvikling av ulike læringsformer tilbyr enheten løpende læring i tiden til alle våre målgrupper.

Enheten består av

 • Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 • Erfaringskonsulenttjenesten
 • fagansvarlige innen sykepleie, fysioterapi og ergoterapi
 • fagutviklingssykepleier
 • digital læring
 • innovasjonsrådgiver/prosjektleder
 • kombinertstilling (20%) høgskole/sykehus for bedring av studenters læringsmiljø
 • praksiskoordinator

Enheten har ansvar for

 • kunnskapsbasert praksis: opplæring i metoden, veiledning, implementering, prosjektgjennomføring
 • faglige nettverk og kompetansegrupper
 • læringstilbud pasienter og pårørende
 • opplæring av ansatte, nyansatte, særfaglige og tverrfaglige fagdager, intern kursvirksomhet
 • utvikling og gjennomføring av nasjonale, regionale og internasjonale konferanser
 • faglig veiledning for alle faggrupper
 • system- og kvalitetsansvar for klinisk dokumentasjon av sykepleie (KDS)
 • utvikling av kunnskapsbaserte veiledende behandlingsplaner (VBP)
 • system for oppnåelse av faggruppenes spesial- og spesialistutdanning
 • ivaretakelse av studenter, kontakt med høyskolene, studentveiledning, studenter fra andre institusjoner enn de vi har avtale med
 • ivaretakelse av læringsmiljø til studenter og videre utvikling av tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)
 • lærlinger
 • jobb smartere
 • digital læring deriblant Læringsportalen, produksjon og implementering av e-læringskurs og andre digitale læringsformer

Leder

Allan Jørgensen

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr