Nasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndrom

Sunnaas sykehus har ansvar for nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom. Tjenesten omfatter funksjonsutredning, rehabilitering og oppfølging av pasienter med locked-in syndrom.

Kontaktperson

Jane Svartskuren
koordinator

tlf. 975 63 921

Kontakt

Telefon

Ta gjerne kontakt med oss i tvilstilfeller om en pasient har locked-in syndrom eller ved andre spørsmål.

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

Behandlinger