Avdeling for traumatisk hjerneskade

Avdelingen gir tilbud om spesialisert primær rehabilitering til personer med hjerneskade som er oppstått som følge av et ytre traume (skade) mot hodet og hjernen. Avdelingen har i tillegg landsfunksjon for personer med Locked-in syndrom (LIS), og er nasjonalt kompetansesenter for LIS.

Våre behandlingsprogrammer er akkreditert i henhold til internasjonale standarder (CARF).

Avdelingen er bemannet med sykepleietjeneste 24 timer i døgnet alle dager og lege er tilgjengelig til enhver tid. Permisjon i helger er på egen bekostning. Det er ikke faste besøkstider i avdelingen. Pasient og pårørende avtaler besøksrutiner med avdelingen.

Avdelingen har 16 senger, 45 årsverk og behandler ca. 105 pasienter i året.

Avdelingsleder

Henriette Aamot Larsen

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

Praktisk informasjon

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

Kurs og møter

 • Kurs for pasienter på TBI (avdeling for traumatisk hjerneskade)
  Avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI) tilbyr opplæring og erfaringsutveksling i gruppe for avdelingens inneliggende pasienter hver onsdag kl. 9.00-9.45. OBS! I sommer gjennomføres pasientkursene på torsdager (med unntak av onsdag 3.juli, som går som normalt). Først på siden finner du dato for førstkommende kurs. Lenger ned på siden, finner du en oversikt over de kommende kursdatoene, samt hvilke temaer de inneholder.
  Kurs for pasienter på TBI (avdeling for traumatisk hjerneskade)
  25.
  juli
  2024
  Flere datoer
 • Pårørendeseminar: Avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI)
  Dette er seminar for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved Sunnaas sykehus HF, avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI).
  Pårørendeseminar: Avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI)
  20.
  september
  2024