Enhet for barn og unge

Enheten gir tilbud til barn med hjerneskader og barn med ryggmargsskader. Kontroll og oppfølging av barn innen alle våre primærmålgrupper skjer også i denne enheten.

Enhet for barn og unge behandler pasienter med

  • traumatiske hjerneskader i alderen 6-18 år
  • ryggmargsskader, multitraumer eller nevrologiske sykdommer i alderen 0-18 år.

Enheten har tilpassede pasientrom, rekreasjons- og aktivitetsrom og uteområder, hvor barn til og med 15 år fortrinnsvis legges.

Avdelingsleder

Birgitte Dahl.

 

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

Praktisk informasjon

Er du under 18 år kan en av foreldrene dine overnatte på rommet. Ønsker dere ikke det, hjelper vi dere med alternativer. Den som er sammen med deg får gratis mat i sykehusets kantine.

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.