HELSENORGE

Enhet for barn og unge

Enheten gir tilbud til barn med hjerneskader og barn med ryggmargsskader. Kontroll og oppfølging av barn innen alle våre primærmålgrupper skjer også i denne enheten.

Fant du det du lette etter?