Treningslab Studio 99

Treningslab Studio 99 tilbyr styrke- og kondisjonstrening til personer med fysiske funksjonsnedsettelser eller ervervet hjerneskade.

Treningsapparater i Studio 99
 
Les mer om Treningslab Studio 99

Treningslab Studio 99

Treningspoliklinikken er blitt til treningslab Studio 99

Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk flyttet sommeren 2018 inn i nye lokaler i bygg 99 på Aker helsearena, og fikk nytt navn. Treningslab Studio 99 er en moderne treningspoliklinikk, treningssenter og treningslab, i tilpassede lokaler for personer med funksjonsnedsettelser. Her er det kondisjons- og styrketreningsapparater med smartteknologi, en stor gruppetreningssal, moderne garderobefasiliteter og kaffekrok.

På dagtid drives aktiviteten av tverrfaglig helsepersonell tilknyttet poliklinikken på Sunnaas sykehus.

På kveldstid er det trening i regi av brukerorganisasjoner:

  • Landsforeningen for Ryggmargsskadde region Øst/Oslo har trening tirsdager og torsdager fra kl. 16.30-19.15. Kontaktperson Marianne Hjelmen.
  • Slagrammedes forening i Oslo holder trening onsdager. Kontaktperson Magnar Aukrust, tlf 91568214

Trening i treningslab Studio 99

Personer innen Sunnaas sykehus’ målgrupper med omfattende og komplekse funksjonstap og som befinner seg i behandlingsforløpet etter akuttskade/-sykdom, eller ved senere ny oppstått funksjonsfall. Pasientene trenger kunnskapsbasert, intensiv, spesialisert treningsbehandling for å forbedre funksjonsnivået og øke sin livskvalitet. Tilbudet er tidsavgrenset med tanke på at pasientene på sikt kan fortsette med egentrening på ikke spesialisert nivå.


Målgruppe

  • Personer med fysiske funksjonsnedsettelser (ryggmargsskade, multitraume, nevrologiske sykdommer, m.m.). Felles for pasientene er fysisk funksjonstap som er utsatt for komplikasjoner som krever medisinsk oppfølging (autonom dysrefleksi, sår, hjerte/kar-sykdom, epilepsi, uttalt spastisitet, nevrogen smertetilstand og lignende).
  • Personer med ervervet hjerneskade (hjerneslag, traumatisk hjerneskade, m.m.). Pasientene er preget av langvarig fysisk inaktivitet og kognitive utfall som følge av skaden (svikt i hukommelse, konsentrasjon, orienteringsevne og lignende). De trenger ofte spesialisert medisinsk oppfølging på grunn av epilepsi, spastisitet og smerter, i tillegg til at slagpasienter kan ha behov for medisinsk oppfølging. Tilbudet skal bidra til at pasientens rehabiliteringspotensial blir bedre utnyttet i overgangen fra sykehusopphold til hverdagen.

Innhold

Det tilbys blant annet styrketrening, kondisjonstrening, funksjonstrening og gangtrening i Lokomat. Treningsbehandling to til tre ganger per uke i 12 uker.

Geografisk område

Praktisk gjennomførbar reisevei (+/- 1 t.), som ikke medfører større energitap i forbindelse med transport.
Transport dekkes etter retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten.


Alder

Personer over 16 år

Henvisning

Sunnaas sykehus HF henviser internt ved epikrise.
Eksterne søkere henvises via fastlege.
Henvisning sendes til Sunnaas sykehus HF, treningslab Studio 99, Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr.


Spesifiser behandlingsform (styrketrening, kondisjonstrening, funksjonstrening, gangtrening i Lokomatet, yoga, eller annet) og medisinske forhold som kan kreve oppfølging (sår, hjerte/kar, autonom dysrefleksi, epilepsi etc.). Angi ønsket tidsrom for treningsbehandling.


Eksklusjonskriterier og grunn til avslag

  • Pasienter som mangler motivasjon eller kapasitet til et intensivt behandlingsprogram
  • Henvisning uten beskrivelse av kognitive og fysiske funksjon og av mål/hensikt med oppholdet
  • Tilbudet skal ikke erstatte det lokale treningstilbud i primærhelsetjenesten, for pasienter som kan nyttiggjøre seg dette
  • Henvisning til spesifikk behandling (skuldersmerter, knesmerter og lignende) rettes til primærhelsetjenesten (for eksempel fysioterapi).
  • Behov for annen relevant utredning eller behandling

Egenandel

Deltakere betaler egenandel avhengig av program.

Ved spørsmål, kontakt

Koordinator Britt-Marie Rak, spesialsykepleier, tlf 46924912 eller brirak@sunnaas.no

Daglig leder

Annveig Hella-Halvorsen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Studio 99 holder til i bygg 99 på Aker helsearena.
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
47 90 49 29
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Aker helsearena
Besøksadresse
Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg(Kart)
0586 Oslo
Besøkstider
Det er midlertidig besøksstans på sykehuset grunnet koronavirus.
Telefon
66 96 90 00
mandag - torsdag 08.00 - 17.00
fredag 08.00 - 16.00
Grunnet koronavirus kan det være endringer i sentralbordets åpningstider fra uke til uke. Hold deg oppdatert på sunnaas.no/beredskap

Reis kollektivt

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett. Logg deg på SykehusGjest, registrer deg med navn og telefonnumer. Du mottar da en registreringskode som er gyldig i 7 dager. Etter dette må du registrere deg på nytt.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Fant du det du lette etter?