HELSENORGE

Sårpoliklinikk

Sårpoliklinikken gir et tilbud til personer med ryggmargsskade og Locked-in-syndrom, og tilbyr tverrfaglig veiledning på forebygging og behandling av sår, gir råd om bruk av trykkfordelende hjelpemidler og sittestilling. Vi kan også henvise til andre instanser.

Fant du det du lette etter?