HELSENORGE

Poliklinikk Oslo

Sunnaas sykehus tilbyr poliklinikk til pasienter innen sykehusets målgrupper. Pasienter kommer i hovedsak fra Helse Sør-Øst, men vi tilbyr også tjenester til pasienter i andre regioner.

Fant du det du lette etter?