Ambulant rehabiliteringsteam

For pasienter som søkes til Sunnaas sykehus kan ambulant rehabiliteringsteam foreta tilsyn for å innhente aktuell medisinsk informasjon. De tilbyr også undervisning, veiledning og rådgivning til pasienter og pårørende etter utskrivning.

Samtidig gis det informasjon til pasient og pårørende om rehabiliteringstilbudet i sykehuset.

Etter utskrivning fra Sunnaas sykehus tilbyr ambulant rehabiliteringsteam undervisning, veiledning og rådgivning til pasienter og pårørende, til kommunehelsetjenesten, andre helseinstitusjoner, NAV og arbeidsgiver om aktuelle problemstillinger knyttet til den medisinske diagnosen. Hovedsakelig ryggmargsskader og traumatiske hjerneskader.

Teamet kan gi personlig veiledning, foreta vurderingsbesøk eller følge opp etter avsluttet primæropphold og samarbeider nært med de øvrige avdelingene i klinikken.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 09:00 - 14:00
  • Tirsdag 09:00 - 14:00
  • Onsdag 09:00 - 14:00
  • Torsdag 09:00 - 14:00
  • Fredag 09:00 - 14:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Telefonen er stengt mellom kl. 12.00 og 13.00. Avdelinger er stengt i helger og på helligdager.

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr