HELSENORGE

Ambulant rehabiliteringsteam

For pasienter som søkes til Sunnaas sykehus kan ambulant rehabiliteringsteam foreta tilsyn for å innhente aktuell medisinsk informasjon. De tilbyr også undervisning, veiledning og rådgivning til pasienter og pårørende etter utskrivning.

Fant du det du lette etter?