Avdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste

Avdelingen har ansvar for de polikliniske tjenestene i sykehuset, for koordinering av inntak til de kliniske avdelingene og for våre ambulante tjenester før og etter innleggelse. Sekretærtjenesten er organisert i en enhet og fordeler seg til poliklinikk og avdelingene i klinikk.

Poliklinikken

Sunnaas sykehus har to lokasjoner for poliklinikken. En på Nesodden og en i Oslo. Poliklinikken tilbyr undersøkelser, behandling, oppfølging, rådgivning og veiledning.

Inntak

Inntakskoordinatorene følger opp henvisninger til sykehuset, planlegger og koordinerer inntaket slik at pasientene tilbys relevant behandlingsprogram. Dette skjer i samarbeid med lege, ambulant team og koordinator på avdelingene.

Ambulante tjenester

Når pasienter søkes til Sunnaas sykehus kan ambulant rehabiliteringsteam (ART) foreta et tilsyn i forkant for å innhente aktuell medisinsk informasjon. Samtidig gis det informasjon til pasient og pårørende om rehabiliteringstilbudet i sykehuset.

Etter utskrivning fra Sunnaas sykehus tilbyr ambulant rehabiliteringsteam undervisning, veiledning og rådgivning til pasienter og pårørende samt kommunehelsetjenesten, andre helseinstitusjoner, NAV og arbeidsgiver om aktuelle problemstillinger knyttet til den medisinske diagnosen.

Avdelingsleder

Cecilie Hamnes

Kontakt

Telefon

  • Mandag 09:00 - 14:00
  • Tirsdag 09:00 - 14:00
  • Onsdag 09:00 - 14:00
  • Torsdag 09:00 - 14:00
  • Fredag 09:00 - 14:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Telefonen er stengt mellom kl. 12.00 og 13.00. Avdelingen er stengt i helger og på helligdager.

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr