Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskader

Avdelingen gir tilbud til pasienter med følgetilstander etter multitraume, brannskade og ulike nevrologiske sykdommer.

Avdelingen er døgnbemannet hele uken, og har 17 senger.

Avdelingsleder

Philip Bilberg

Slik finner du fram

OppmøtestedSunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

Praktisk informasjon

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.