HELSENORGE

Teknologi og e-helse

Enhet for teknologi og e-helse har blant annet ansvar for oppfølging av IKT-løsninger, medisinteknisk utstyr og telemedisin.
Fant du det du lette etter?