TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for en rekke sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli.

TRS jobber tverrfaglig og med personer i alle aldre. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner.

TRS er ett av ni sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 10:00 - 12:00
  • Tirsdag 10:00 - 12:00
  • Onsdag 10:00 - 12:00
  • Torsdag 10:00 - 12:00
  • Fredag 10:00 - 12:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Avdelingen holder stengt i helger og på helligdager.

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr