TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for en rekke sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli.

TRS jobber tverrfaglig og med personer i alle aldre. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner.

TRS er ett av ni sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.


Gå til TRS' nettsider

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 10:00 - 12:00
  • 13:00 - 14:00
 • Tirsdag
  • 10:00 - 12:00
  • 13:00 - 14:00
 • Onsdag
  • 10:00 - 12:00
  • 13:00 - 14:00
 • Torsdag
  • 10:00 - 12:00
  • 13:00 - 14:00
 • Fredag
  • 10:00 - 12:00
  • 13:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Avdelingen holder stengt i helger og på helligdager.

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr